کد خبر: 217193 A

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه یک زنجان؛

هفدهمین انتخابات شوراهای دانش آموزی همزمان با سراسر کشور، سوم آبان در محل دبیرستان دخترانه هاجر شهرک رجایی زنجان برگزار شد.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه یک زنجان همزمان با برگزاری هفدهمین انتخابات شوراهای دانش آموزی با اشاره به اهمیت این انتخابات در سراسر کشور گفت: انتخابات شورای دانش آموزی مقدمه‌ای بر آموزش حقوق شهروندی است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، جعفر گنج خانلو در مراسم انتخابات شورای دانش آموزی دبیرستان هاجر زنجان، همزمان با سراسر کشور، انتخابات شوراهای دانش آموزی را سمبل احترام به حقوق جمعی و مشارکت دادن افراد در کار‌ها دانست و گفت: انتخابات شوراهای دانش آموزی تمرین دموکراسی و مقدمه‌ای بر آموزش حقوق شهروندی است که در آن دانش آموزان در جامعه کوچک مدرسه، نحوه مدیریت در جامعه بزرگ‌تر را یاد می‌گیرند.

معاون پرورشی و تربیت بدنی آموزش و پرورش ناحیه یک زنجان گفت: در انتخابات شوراهای دانش آموزی ناحیه یک که با شرکت بیش از ۳۰ هزار دانش آموز از کلیه مقاطع تحصیلی برگزار شد، تعداد ۸۰۰ نفر دانش آموز به شوراهای دانش آموزی راه خواهند یافت.

گنج خانلو از جمله ثمرات شورای دانش آموزی را تحکیم بنیان‌های مدیریت جمعی عنوان کرد و افزود: یکی از خروجی‌های این برنامه‌ها، آماده سازی دانش آموزان برای ورود به جامعه و سهیم شدن آنان در سرنوشت خود و کشورشان است.

معاون پرورشی و تربیت بدنی ناحیه یک از دانش آموزان عضو شورا خواست در تمام برنامه‌های اجرایی مدرسه، عوامل اجرایی و مدیریت مدرسه را یاری کنند.

وی همچنین حضور فعال شوراهای دانش آموزی در مدارس را گامی موثر در پیشبرد امور تحصیلی و تربیتی دانش آموزان دانست.

آموزش و پرورش انتخابات جامعه حقوق دانش آموز دانش آموزان دموکراسی مدرسه دانش آموزی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر