کد خبر: 217201 A

همزمان با آغاز سال تحصیلی؛

دانشگاه پیام نور واحد سلطانیه با برگزاری برنامه‌های متنوع از دانشجویان جدیدالورود این دانشگاه استقبال کرد.

راه اندازی باجه صحت پذیرش و تایید مدارک، جهت بررسی و راهنمایی‌های ثبت نام اینترنتی و رفع نواقصی، ایجاد باجه تاییدیه تحصیلی و ثبت نام اینترنتی، تشکیل پرونده فیزیکی، صدور کارت دانشجویی و ایجاد باجه کتاب ترم اولی‌ها از جمله اقدامات دانشگاه پیام نور واحد سلطانیه در استقبال از دانشجویان جدیدالورود بود.

به گزارش ایلنا از زنجان، واحد سلطانیه با راه اندازی فرآیند ثبت نام و اجرای برنامه‌های مختلف۶۵ درصد از دانشجویان جدیدالورود این دانشگاه را پذیرش کرد.

راه اندازی باجه صحت پذیرش و تایید مدارک جهت، بررسی و راهنمایی‌های ثبت نام اینترنتی و رفع نواقصی، ایجاد باجه تاییدیه تحصیلی و ثبت نام اینترنتی، تشکیل پرونده فیزیکی، صدور کارت دانشجویی و ایجاد باجه کتاب ترم اولی‌ها از جمله اقدامات دانشگاه پیام نور واحد سلطانیه در استقبال از دانشجویان جدیدالورود بود.

از دیگر برنامه‌های فرهنگی واحد سلطانیه عضو گیری بسیج دانشجویی از علاقمندان، ارسال پیامک تبریک به دانشجویان جدیدالورود، اهدا بسته‌های فرهنگی و کتابچه مردان آسمانی شهر من و پرنیان حجاب به دانشجویان بود.

برنامه های فرهنگی برنامه های متنوع بسیج پیامک حجاب دانشگاه پیام نور مردان دانشجویان سلطانیه جدیدالورود
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر