کد خبر: 219416 A

در نشست خبری شورای اسلامی شهر زنجان عنوان شد؛

شهردار زنجان نتوانست اعضای شورای شهر را قانع کند.

رئیس شورای اسلامی شهر زنجان، گفت: اقتدار شورا بر مبنای اجرای قانون است.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، آراض ضیایی، امروزشنبه(۱۰مهر) در جمع خبرنگاران با اشاره به استیضاح شهردار زنجان، اظهار داشت: اصلی‌ترین مورد استیضاح و برکناری شهر دار زنجان «محسن امین» قانع نشدن اعضای شورای شهرزنجان از جواب‌های شهردار زنجان بوده است.

ضیایی با بیان اینکه اعضای شورای شهر زنجان، هیچگاه ازشهردار زنجان انتظار معجزه نداشتند، افزود: شهر دار زنجان نتوانست اعضای شورای شهر را قانع کند.

وی در ادامه با اشاره به اینکه بعد از مدت‌ها چالش و سوال و استیضاح از شهردار زنجان، به این نتیجه رسیدم که شهردار زنجان با شورای شهر نمی‌توانند کا رکنند، تصریح کرد: بزودی شاهد برگزاری مراسم تودیع شهردار زنجان خواهیم بود.

رئیس شورای شهر زنجان، با ابراز تاسف از عملکرد نا‌مناسب شهردار زنجان در اجرای مصوبات شورای شهرزنجان اظ‌ها رداشت: قانع کننده نبودن جواب شهردار زنجان به اعضای شورای شهراسلامی زنجان باعثاستیضاح و برکنار وی شد.

ضیایی در بخشی از سخنان خود با بیان اینکه اعضای شورای شهرموظف هستند بعد از برکناری شهردار یکی از پرسنل شهرداری را بعنوان سرپرست انتخاب کنند، اضافه کرد: معاون سابق شهرداری زنجان در حال حاضر عهده دار سرپرستی شهرداری زنجان شده است.

وی الویت اصلی اعضای شورای شهر زنجان را در توسعه شهری زنجان از جمله مولفه‌های گزینش شهردار زنجان برشمرد و گفت: شورای شهر زنجان شاهد اجرایی نشدن مصوبات شورای شهر از سوی شهرداری بوده است.

رئیس شورای شهرزنجان، عملکرد شهرداری را مورد رضایت اعضای شورای شهر دانست و اظهار داشت: شورای شهر نماینده مردم و شهروندان است که باید در این زمینه اقدام می‌کرد.

ضیایی با بیان اینکه شهردار، شهر عضو چهاردهم شورای شهرهاست، افزود: شورا اتاق فکر شهرداری است.

این مسئول در زنجان خواسته اعضای شهر زنجان را اجرای مصوبات و برنامه‌ها، در این زمینه عنوان کرد و گفت: شهردار اسبق زنجان، در زمان گزینش دارای برنامه‌های مناسب برای اجرا در شهر بوده است که تا به امروز محقق نشده است.

وی در ادامه با بیان اینکه اعضای شورای شهر زنجان با تشکیل جلسات متمرکز در زمینه انتخاب شهردار زنجان تلاش خواهند کرد، ادامه داد: ما در صدد هستیم حداکثر در ظرف مدت سه ماه این مورد را پیگیری و به نتیجه برسانیم.

رئیس شورای شهر زنجان، با اشاره به اینکه شورا در عزل و نصب معاونین و کارکنان شهرداری اختیاری ندارد، افزود: آمدن ورفتن کسی عیب نیست.

ضیایی در جواب سوال خبرنگاری در این خصوص که چرا مدیریت شهری زنجان دچار مشکل است و شورا در انتخاب شهردار موفق نیست و شهری که دائم در حال تغییر و تعویض مدیر و شهردار باشد، نمی‌تواند شاهد رشد و توسعه باشد، گفت: انسان جایز الخطاست و انسان‌ها علم غیب ندارند. ما بر اساس برنامه‌های ارائه داده شده خود فرد، او را انتخاب می‌کنیم.

رئیس شورای شهر زنجان دراین زمینه یادآورد: یکی از برنامه‌های شهردار عزل شده زنجان، ساماندهی نیروی انسانی در شهر داری بود که تا به امروزمحقق نشده است.

وی با بیان اینکه هر ۱۳ عضو شورای شهر زنجان خواسته‌ای جز پیگیری مصوبات شورا را از شهر دار نداشتند، گفت: شورا برای اجرای صحیح قانون می‌تواند در انتخابت و استیضاح و عزل شهردار نقش داشته باشد.

این مسئول در زنجان، همچنین در جواب سوال دیگر خبرنگاران با اشاره به اینکه آیا شما تضمینی برای انتخاب مناسب شهردار زنجان در این دوره دارید، گفت: ما از نظر قانون نمی‌توانیم تضمینی برای انتخاب مناسب شهردارداشته باشیم.

وی در ادامه با بیان اینکه حدود ۲۵ سووال و تذکر به شهردار زنجان داشتیم که قانع نشدن اعضاء با جواب شهردار منجربه عزل وی شد، افزود: امورات مهمی مثل بودجه سال۹۳ به صورت نقدی و غیر نقدی درعرض ۲ سال برای زنجان داشتیم که با گذشت یکسال و اندی ازمسئولیت امین هیچ اقدامی دراین زمینه نشده بود.

رئیس شورای شهر زنجان، از جمله موارد مهم دراین زمینه را ارتقاء درجه شهردرای زنجان بیان کرد وگفت: منطقه ۳ زنجان هنوز به صورت رسمی مطقه اعلام نشده است.

وی ارتقاء درجه در هر شهر را عامل توسعه یافتگی آن شهر، دانست و خاطر نشان شد: ما در صدد ارتقاء درجه شهرداری بودیم که تا به امروز محقق نشده است.

در ادامه این نشست رئیس کمیسیون عمران و خدمات شهری با اشاره به عدم رضایت اعضای شورای شهر از عملکرد شهردار زنجان، اظهارداشت: ما در این مدت مسئولیت امین در زنجان فقط شاهد احداثچند پارک محلی بودیم.

محمدی، با بیان اینکه در شهرداری اقدامات انجام می‌گرفت و بعد به شورا می‌امد، افزود: ازانحرافات شهرداری زنجان این موارد بود که ما باید در قبال این موارد به مردم پاسخگو می‌بودیم.

سعید امیدی، دیگر عضو شورای شهر زنجان، به ضرورت ایجاد پارکینگ‌های عمومی، احداثپلهای مکانیزه عابرین پیاده، ایجاد تقاطع غیر همسطح، ایجاد و تقویت ساختار سرمایه گذاری در شهرداری با توجه به اهمیت الویت این موارد و تعریف بسته‌های سرمایه گذاری در شهر، ایجاد کارگروه برای اقتصاد مقاومتی اشاره کرد وگفت: ملاک اجرای پروژه‌های شهر زنجان فهرست بهاء بوده است.

رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر زنجان، نیز در این نشست با بیان اینکه ما با شهردار زنجان هیچ خصومتی نداشتیم اظهار داشت: هدف اصلی ما شناسایی آسیب‌ها ومعضلات اجتماعی خواهد بود.

معصومه حمزه تبار ادامه داد: اقدامات مناسب فرهنگی دراین کمیسیون انجام گرفته است.

سعید امیدی نیز در ادامه با بیان اینکه برکناری شهردار زنجان برای موارد مهم شهری بوده است، اظهار داشت: مسائل توسعه شهری زنجان در زمینه اجرای مصوبات و طرح‌ها وپروژه‌های بخش خصوصی، عدم موفقیت در حوزه حمل و نقل عمومی و عدم حل معضلات حوزه ترافیک شهری از مهم‌ترین موارد در عزل شهردار بوده است.

بودجه، لوکوموتیو شهرداری را به حرکت در می‌آورد

رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر زنجان نیز با اشاره به اهمیت بودجه وبودجه ریزی دراین راستا گفت: مدیریت خدمات شهری کار بسیار مشکل است.

رستمی با بیان اینکه شهرداری باید دارای در آمد و قدرت مدیریت بر درآمد و هزینه باشد، اظهار داشت: شهرداری با توجه به اینکه درآمد اصلی خود را از محل عوارض شهری و غیره از مردم می‌گیرد زیاد دستگاه خوشایند مردم نیست.

وی، با اشاره به اینکه در سال جاری در بودجه بندی دارای ۱۸ جلسه تدوین بودجه‌ای ۱۵جلسه بررسی بودجه و ۴جلسه اصلاحات بودیم، افزود: به هر جلسه در این موارد حدود ۴ساعت وقت اختصاص دایدم.

رستمی در این زمینه نگاه به بودجه ریزی شهری را نگاه ویژه و متفاوت دانست و گفت: بودجه لوکو موتیو شهرداری را به حرکت در می‌آورد.

وی همچنین با اشاره به برنامه‌های شورای چهارم در زنجان تصریح کرد: شورای چهارم برمبنای اجرای برنامه‌های رو به جلو در حال ترقی و پیشرفت از طرف مردم انتخاب شده است.

رستمی در این خصوص اضافه کرد: شهردار زنجان داری اقدامات مطلوب نیز بوده است، اما در راستای بودجه‌ها و اجرای مصوبات شورای شهردر اجرای درست این مصوبات با شورا دچار مشکل شد.

وی همچنین در بخشی از سخنان خود با اشاره به مسائل جنبی در زمنیه پایین بودن درآمد شهرداری و نقش برنامه‌های شهری در راستای توسعه و گسترش شهری، گفت: جذب سرمایه‌های استانی در این خصوص حائز اهمیت است.

رستمی با اشاره به درک متقابل شورا و شهردار گفت: عدم اجرای مصوبات از سوی شهردارباعثاستیضاح و عزل وی شد.

وی داشتن در آمد پایدار برای شهرداری را مهم ارزیابی کرد واظهار داشت: شهردار باید از انجام مشوقات کار عمرانی را جزو اهداف خود قرار می‌داد، شورا بدنبال مطالبات مردمی است.

اقتدار شورا بر مبنای اجرای قانون است

در ادامه این نشست خبری اکثر سوال‌های خبرنگاران حاضر در این جلسه، در رابطه با انتخاب شهردار زنجان از بین اعضای شورای شهر زنجان بود که ابتدا سعید امیدی علاقمندی خود را به شدت به سمت شهردارشدن زنجان تکذیب کرد و رئیس شورای اسلامی شهر زنجان گفت: اعضای شورای اسلامی شهر می‌توانند کاندید برای به دست گرفتن کرسی شهرداری باشند.

ضیایی با بیان اینکه خواهان تعامل اتاق فکر رسانه و شورای شهر، هستیم خاطر نشان شد: همه اعضای شورای شهر زنجان امیدوارند دارای تعامل د ر راستای توسعه شهری با شهردار باشند.

رئیس شورای شهر زنجان، در جواب سوال دیگر با تاکید بر اینکه درگذشته هیچ گونه سهم خواهی از شهردار نبوده، و اکنون نیز نیست و درآینده نیز نخواهد بود، خاطر نشان شد: اقتدار شورا بر مبنای اجرای قانون است.

در دور قبل شورای شهر زنجان شاهد تشکیل اتاق فکربین اصحاب رسانه و مطبوعات با اعضای شورای اسلامی شهر زنجان بودیم که دراین راستای رشد و توسعه عمران شهری در زمینه‌های گوناگون مصوباتی نیز وجود و به مرحله اجرا نیز رفت.

اعضای شورای بخش خصوصی بودجه ترافیک رسانه شورای اسلامی شهر شورای شهر شهرداری قانون معاون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر