کد خبر: 222645 A

مدیر آموزش وپرورش شهرستان طارم تاکید کرد:

مدیر آموزش وپرورش شهرستان طارم در جلسه شورای اداری گفت: همکاران ساعی و فعال ما در آموزش وپرورش با کمترین ادعا مشغول به کار هستند.

مدیر آموزش وپرورش طارم، در جلسه شورای اداری که با حضور مدیرکل، معاون پژوهش ونیروی انسانی، رئیس اداره حراست و رئیس اداره اطلاع رسانی و روابط عمومی برگزارشد، گفت: همکاران ساعی و فعال ما در اداره، با کمترین ادعا در خدمت آموزش وپرورش هستند.

مدیر آموزش وپرورش شهرستان طارم, گفت: تمام تلاش و برنامه ریزی های همکاران اداری آموزش و پرورش، اعتلای شان و مقام معلمی و ارتقاء دستگاه تعلیم وتربیت شهرستان است.

به گزارش ایلنا از شهرستان طارم استان زنجان, محمد حسین عمارلو مدیر اداره، ضمن عرض خیر مقدم وتقدیر وتشکر از حضور مدیر کل وهیئت همراه ایشان در آموزش وپرورش طارم گفت: امیدواریم که حضور مدیر کل آموزش وپرورش استان وهیئت همراه، منشأ خیر و برکت برای آموزش و پرورش شهرستان طارم باشد.

وی، از زحمات وتلاش های پیگیر ومجدانه همه کادر اداری اداره آموزش وپرورش شهرستان تقدیر وتشکر کرد و گفت: همکاران ساعی وفعال ما در آموزش و پرورش با کمترین ادعا مشغول به کار هستند.

عمارلو، از همه پرسنل خدوم آموزش وپرورش خواست با جدیت ومسئولیت پذیری و برنامه ریزی مدون ومنسجم فعالیتهای خود را ادامه دهند.

وی تکریم ارباب رجوع را از شاخصه های نظام تعلیم وتربیت دانست و افزود: تمام تلاش و برنامه ریزی های همکاران اداری آموزش و پرورش، اعتلای شان و مقام معلمی و ارتقاء دستگاه تعلیم وتربیت شهرستان است.

وی نگاه مدبرانه و عمیق، مطالعه مستمر و بروز بودن را ضامن ارتقای برنامه های آموزش و پرورش برشمرد.

مدیر دستگاه تعلیم وتربیت شهرستان از جمله اقدامات بسیار خوب آموزش وپرورش استان در سال جاری را، توسعه اتوماسیون اداری، در ادارات آموزش وپرورش مناطق ذکر کرد واظهار امیدواری کرد که با درایت مدیر کل، بخشی از مسائل دامنگیر مدارس و ادارات آموزش وپرورش نیز رفع شود.

آموزش و پرورش آموزش و پرورش شهرستان استان زنجان تعلیم و تربیت روابط عمومی شورای اداری معاون شهرستان آموزش وپرورش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر