کد خبر: 222689 A

طی سفر استاندار زنجان به شهرستان طارم صورت گرفت؛

از جمله برنامه های سفر امروز استاندار زنجان به شهرستان طارم، بهره برداری از راه روستایی و بازدید از دو طرح کشاورزی و صنعتی و شرکت در جلسه شورای اسلامی و شورای اداری است.

طی سفر استاندار زنجان به شهرستان طارم بهره برداری از راه روستایی و دو طرح کشاورزی و صنعتی بازدید شد.

به گزارش خبرنگار ایلنا از زنجان، امروز چهارشنبه(۲۱آبان) جمشید انصاری، طی سفر به شهرستان طارم راه روستایی این شهرستان را به بهره برداری و از دو طرح کشاورزی صنعتی بازدید کرد.

استاندار زنجان در شهرستان طارم، علاوه بر افتتاح راه روستایی از دو طرح کشاورزی و صنعتی نیز بازدید و در جلسه‌ای با حضور با فعالین اقتصادی، اجتماعی، شرکت کرد.

در ادامه سفر استاندار زنجان به شهرستان طارم، انصاری استاندار زنجان، در جلسه شورای اسلامی شهر آببر، چورزق و شورای اداری این شهرستان نیز شرکت می‌کند.

شورای اداری شورای اسلامی شورای اسلامی شهر کشاورزی شهرستان زنجان استاندار راه روستایی طارم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر