کد خبر: 226316 A

امیر سهامی در حاشیه نمایش دست هزار غریب:

نمایش دست هزار غریب از فرهنگ پهلوانی و ایثار، فرهنگ از خودگذشتگی و دست یاری گرفتن سخن می‌گوید.

طراح صحنه و کارگردان نمایش دست هزار غریب، گفت: یکی از سیاست‌های حوزه هنری جوان گرایی است.

به گزارش ایلنا از زنجان، امیرسهامی، طراح صحنه و کارگردان نمایش دست هزار غریب، در حاشیه اجرای این نمایش در فرهنگسرای امام خمینی(ره) گفت: نمایش دست هزار غریب بر اساس آرمان‌های از دست رفته کشورمان است.

سهامی شیوه کار را روایی عنوان کرد و افزود: این کار بر اساس آرمان‌های ازدست رفته کشورمان که در بین نسل جدید ناآشناست و مسئله مهم‌تر اینکه این نمایش یک روایت دینی است که در رابطه با اینکه خداوند همیشه بر روی بندگان خود نظر دارد.

پهلوانی که امام رضا شفا بهش می‌دهد ولی بجای اینکه به راه راست کشیده شود در خلاف جهت حرکت می‌کند تا دوباره به خواست خداوند نظری از جانب امام رضا به او می‌شود به سمت راه راست حرکت می‌کند و استحاله می‌شود.

امیر سهامی گفت: نمایش دست هزار غریب از فرهنگ پهلوانی و ایثار، فرهنگ از خودگذشتگی و دست یاری گرفتن سخن می‌گوید.

وی همچنین گفت: یکی از سیاست‌های حوزه هنری جوان گرایی است و ۴ ماه پیش این کار از سوی امیر نعمتی مسئول واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری به بنده محول شد که بازیگران این نمایش همه جوان هستند و حتی بعنوان اولین کارشان است. که خوشبختانه حضور تماشاگران در سالن نشانگر این است که نمایش دست هزار غریب کار موفقی بوده است.

امام خمینی امام رضا امیر نمایش فرهنگ آرمان کشورمان حاشیه سهامی غریب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر