کد خبر: 238837 A

به همت حوزه هنری استان زنجان صورت گرفت؛

مسئول هنرهای تجسمی حوزه هنری استان زنجان، هدف از برگزاری کارگاه‌های خوشنویسی را کشف و جذب استعدادهای فعال و تبادل آراء و اندیشه های هنرمندان با یگدیگر در زمینه تاریخچه خوشنویسی عنوان کرد.

در این کارگاه تخصصی خوشنویسی، پس از بررسی شرح حال و آثار خوشنویسان بزرگ دوره صفوی، آثار تنی چند از خوشنویسان استان زنجان مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

به گزارش ایلنا از زنجان به نقل از روابط عمومی حوزه هنری استان زنجان، کارگاه تخصصی نقد و بررسی شرح حال و آثار خوشنوسان بزرگ دوره صفوی با حضور استاد موسوی در محل حوزه هنری استان زنجان برگزار شد.

در این کارگاه، شرح حال و آثار خوشنویسان بزرگ دوره صفوی همچون اسدالله شیرازی، باباشاه اصفهانی، شاه محمود نیشابوری، عبدالرشید دیلمی، علیرضا عباسی، مالک دیلمی، محمدرضا اصفهانی، می‌رخلیل قلندر و میرعماد توسط استاد موسوی مورد تحلیل و بررسی قرار گرفت.

استاد موسوی جامعه بزرگ خوشنویسی را به رجوع به آثار قدما توصیه کرده و عنوان کردند که در دوره پهلوی خوشنویسی از مسیر اصلی خود خارج شده است.

در بخشی از سخنان وی چنین مطرح شد که داستان حسادت علیرضا عباسی نسبت به میرعماد و مقصر قلمداد کردن او در بدبینی شاه صفوی و در نتیجه قتل میرعماد به جهت تاریخی سندیت ندارد و با استناد به اینکه علیرضا عباسی به گواه آثارش در حد میرعماد و چه بسا بالا‌تر از او بوده و نیز با توجه به اینکه شخصی که به چنین مرتبه خوشنویسی رسیده باشد، مطمنئنا دارای روح بزرگی است، این ادعا را دور از واقع دانستند.

اکبر اماملو، مسئول هنرهای تجسمی حوزه هنری استان زنجان، هدف از برگزاری کارگاه‌های خوشنویسی را کشف و جذب استعدادهای فعال و تبادل آراء و اندیشه‌های هنرمندان با یگدیگر در زمینه تاریخچه خوشنویسی عنوان کرد.

در این کارگاه تخصصی خوشنویسی، پس از بررسی شرح حال و آثار خوشنویسان بزرگ دوره صفوی، آثار تنی چند از خوشنویسان استان زنجان مورد نقد و بررسی قرار گرفت.

استان زنجان جامعه خوشنویسی روابط عمومی قتل هنرهای تجسمی حوزه بررسی کارگاه صفوی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر