کد خبر: 181692 A

تا اواخر شهریور انجام می شود؛

با توجه به شکل ‌گیری ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی طرح مذکور برای اجرایی شدن در سال ۱۳۹۴ آماده شود.

در بیست و چهارمین نشست کمیسیون تدوین برنامه جامع سبک زندگی اسلامی - ایرانی مقرر شد پیش‌ نویس اولیه طرح جامع سبک زندگی اسلامی ایرانی تا آخر شهریورماه تدوین شود.


به گزارش ایلنا، در جلسه کمیسیون تدوین برنامه جامع سبک زندگی اسلامی - ایرانی گزارشی با عنوان «الگوی طرح‌ ریزی سبک زندگی اسلامی - ایرانی» توسط یکی از اعضا ارائه شد و دیگر اعضا نیز نظرات خود را پیرامون تدوین پیش نویس سند جامع سبک زندگی اسلامی - ایرانی مطرح کردند.


توجه به مقوله نسبیت و تفاوت ‌های موجود در میان برداشت های مختلف از سبک زندگی، نیاز به تدوین مدل عملیاتی و ضرورت تزریق یک مدل مفهومی مشخص برای ممانعت از سردرگمی در عمل، گزارش تشکیل کارگروه ‌های تخصصی جهت بررسی تخصصی مؤلفه‌ های مرتبط با سبک زندگی اسلامی - ایرانی و لزوم ارائه یک نوع اولویت ‌بندی موضوعی در راهبردهای کلان مطرح شده در نقشه مهندسی فرهنگی ذیل اجرایی شدن راهبردها و اقدامات ملی، از جمله دیگر موضوعات مورد بحثدر این جلسه بود.

همچنین در این جلسه مقرر شد که پیش‌ نویس اولیه طرح جامع سبک زندگی اسلامی - ایرانی تا آخر شهریورماه تدوین شود و از ابتدای مهرماه روند تصویب نهایی سازی متن طرح مذکور آغاز شود تا با توجه به شکل ‌گیری ستاد راهبری نقشه مهندسی فرهنگی طرح مذکور برای اجرایی شدن در سال ۱۳۹۴ آماده شود.

سبک زندگی فرهنگی ایرانی اجرایی مهندسی اسلامی مذکور جامع تدوین نقشه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر