کد خبر: 139453 A

دانش آموزان بی سرپرست و بدسرپرست نیز مانند دیگر کودکان و نوجوانان، شایسته و دارای حق تحصیل بوده و با کمی حمایت مالی، عاطفی و روحی می توانند موثرترین و مفیدترین افراد جامعه، در آینده باشند.

دانش آموزان بی سرپرست و بدسرپرست نیز مانند دیگر کودکان و نوجوانان، شایسته و دارای حق تحصیل بوده و با کمی حمایت مالی، عاطفی و روحی می توانند موثرترین و مفیدترین افراد جامعه، در آینده باشند.

در این راستا، موسسه فرهنگی دارالاکرام اقدام به برگزاری جشن گلریزان آفتاب مهربانی در تاریخ ۱۰/۱۱ / ۹۲، جهت حمایت بیشتر از فرزندان تحت پوشش خود و تامین هزینه های عید نوروز این خانواده ها، نموده است.

شایان ذکر است مهندسان مشاور، پزشکان متخصص، خبرگزاری ها، هنرمندان شاخص عرصه تئاتر و سینما و چهره های شاخص ورزشی در این مراسم حضور خواهند داشت.

در صورت تمایل به حضور در این مراسم، با شماره ۸۸۰۸۸۹۹۹ تماس حاصل فرمائید.

پوشش تئاتر جامعه خانواده دانش آموزان شاخص عید نوروز کودکان و نوجوانان برگزاری سرپرست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر