کد خبر: 187074 A

برگزاری اینگونه کلاس‌ها تبدیل شده به محفلی برای زیر سؤال بردن فرآیند مذاکرات هسته‌ای کشور و تخریب دولت یازدهم و شخص رئیس‌جمهور روحانی که جا دارد مسئولین ذیربط(وزارت اطلاعات) بدان رسیدگی نمایند.

روزنامه جمهوری اسلامی نوشت: مدتی است برخی دستگاه‌های خاص کشور اقدام به برگزاری کلاس‌هایی با عنوان " جنگ نرم " برای عموم کارکنان با قید " حضور الزامی " و با استفاده از مدرسین مجهول‌الهویه تحت عنوان استاد دانشگاه و غیره می‌نمایند. برگزاری اینگونه کلاس‌ها که عموماً بعد از حوادثانتخاباتی سال ۸۸ باب شده است اکنون تبدیل شده به محفلی برای زیر سؤال بردن فرآیند مذاکرات هسته‌ای کشور و تخریب دولت یازدهم و شخص رئیس‌جمهور روحانی که جا دارد مسئولین ذیربط(وزارت اطلاعات) بدان رسیدگی نمایند

استاد دانشگاه جمهوری اسلامی جنگ دولت رئیس جمهور مذاکرات هسته ای وزارت اطلاعات کلاس نرم تضعیف
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر