کد خبر: 187967 A

متاسفانه برخی مسئولان نیز بدون تأمل با عامل شبکه یاد شده شروع به صحبت کرده‌اند.

کیهان می‌گوید برخی مسئولان با «من و تو» مصاحبه کرده‌اند.

کیهان در این باره نوشت: عوامل شبکه «من و تو» در قالب برنامه «جواب»، بر سر موضوع‌های گوناگون با برخی مسئولان داخلی تماس می‌گیرند و با معرفی خود به عنوان خبرنگار، دست به گفت‌وگو و تخلیه تلفنی می‌زنند.

متاسفانه برخی مسئولان نیز بدون تأمل با عامل شبکه یاد شده شروع به صحبت کرده‌اند.

جا دارد مسئولان و مدیران دفاتر ایشان، از طرف حراست‌های ذیربط نسبت به مسائل امنیتی توجیه شوند.

مصاحبه تو شروع شبکه عامل مسئولان مسئول کدام صحبت متاسفانه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر