کد خبر: 196085 A

به گفته این فعالان دانشجویی حضور همزمان برخی فعالان دانشجویی و اعضای انجمن های علمی در دفتر کار نمایندگان همزمان با استیضاح فرجی دانا یک اقدام نمادین برای نشان دادن حمایت جامعه دانشگاهی از وزیر علوم است.

برخی از فعالان دانشجویی " خبر داده اند که در حال اجرای برنامه ای مشترک هستند تا خواست جامعه دانشگاهی مبنی برای ابقای وزیر علوم را از طریق نمایندگان حوزه های انتخابیه مختلف پیگیری کنند.

تعدادی از فعالان دانشجویی به سایت خبری تدبیر گفته اند که با جدی شدن استیضاح وزیر علوم، تماس هایی میان تشکل ها و فعالان دانشجویی و انجمن های علمی برقرار شده که در روز استیضاح فرجی دانا نمایندگانی از دانشجویان در دفاتر نمایندگان در شهرستان های مختلف حضور پیدا کنند.

به گفته این فعالان دانشجویی حضور همزمان برخی فعالان دانشجویی و اعضای انجمن های علمی در دفتر کار نمایندگان همزمان با استیضاح فرجی دانا یک اقدام نمادین برای نشان دادن حمایت جامعه دانشگاهی از وزیر علوم است.

وزیری که به گفته این فعالان دانشجویی مورد حمایت بدنه دانشگاهی کشور است و در دوران وزارت خود پرچمدار مقابله با " رانت خواری علمی " بوده است.

به گفته این فعالان دانشجویی، خواسته اصلی نمایندگان تشکل های دانشجویی و انجمن های علمی " رای اعتماد مجدد " به وزیر علوم است. این فعالان دانشجویی هم چنین به " تدبیر " خبر داده اند در چند روز گذشته دانشجویان با برخی نمایندگان تماس تلفنی برقرار کرده و خواسته شان مبنی بر حمایت از فرجی دانا را به صورت مستقیم با نمایندگان در میان گذاشته اند. نمایندگان نیز به این دانشجویان قول توجه به نظر جامعه دانشگاهی در ماجرای استیضاح وزیر علوم را داده اند.

ماجرای مخالفان وزیر علوم سرانجام به طرح استیضاح با ۵۱ امضا ختم شد. اعضای فراکسیون اصولگرایان اقلیت مجلس پرچمدار مخالفت با اقدامات وزیر علوم بودند. انتصاب ها، بازگشت دانشجویان ستاره دار و در نهایت افشای ۳۷۰۰ بورسیه غیرقانونی در دولت قبل محورهای اصلی چالش این اقلیت با وزیر علوم است.

در ۱۰ ماه اخیر، بر خلاف این اقلیت مجلس، اکثریت دانشجویان و اساتید کشور از اقدامات وزیر علوم حمایت کرده و سیاست های جدید وزارت علوم را در راستای بازگشت نشاط به دانشگاه ارزیابی می کردند. اما اصرار محافظه کاران بر تغییر سیاست های وزارت علوم و مقاومت وزیر با وجود مخالفت اکثریت مجلس در نهایت به طرح استیضاح فرجی دانا رسید.

استیضاح اصولگرایان جامعه دولت رانت خواری وزارت علوم فعالان سیاست دانشجویی بورسیه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر