کد خبر: 196088 A

معتقدم که برخی نمایندگان مجلس نهم شان و جایگاه پارلمان و نمایندگی مجلس را به شدت پایین آورده است. متاسفانه درهمین مجلس دیدیم که نمایندگان از کنار اختلاس های مالی به راحتی گذشتند. شاهد بودیم که یک سری از افراد بدون طی کردن مدارج علمی و قانونی برای هیات علمی معرفی شدند و اخیرا هم متوجه شده ایم که برخی از همین نمایندگان یا اطرافیان آنها جزء کسانی هستند که در معرض بورس های غیرقانونی قرار دارند

" دلایل استیضاح وزیر علوم نقطه قوت او است. " این واکنش علی تاجرنیا به موضوعاتی است که استیضاح کنندگان وزیر علوم به عنوان " دلایل منطقی استیضاح " بیان می کنند.
هر چند تاجرنیا فعال سیاسی اصلاح طلب و نماینده دوره ششم مجلس شورای اسلامی معتقد است این اتفاق در مجموع رویکردی سیاسی و برای دخالت در فعالیت های دولت است.
در میان ۵۱ امضا برای استیضاح وزیر علوم بیش از همه نام نمایندگان نزدیک به جبهه پایداری دیده می شود. گروهی که از روز نخست تشکیل دولت، روبروی دولت صف آرایی کرده بود. صف آرایی هایی که حالا در یک سالگی دولت به استیضاح رسیده است.

علی تاجرنیا درباره مواجهه جبهه پایداری با وزیر علوم به " تدبیر " می گوید: " نگرانی این نمایندگان بیشتر از اینکه برای کشور و وزارت علوم باشد به دلیل منافع شخصی خودشان است. به تازگی مشخص شده که برخی از همین نمایندگان یا اطرافیان آنها در معرض بورسیه های قانونی بوده اند. "

تاجرنیا درباره استیضاح وزیر علوم مطرح می کند: " با توجه به اینکه یک بار هم وزیر پیشنهادی رییس جمهوری رای نیاورده بود عملا استقرار وزیر علوم کمتر از ۱۰ ماه طول کشیده و به نظر من این زمان فرصت کافی برای ارزیابی عملکرد یک وزیر نیست که بخواهیم او را مورد استیضاح قرار دهیم. "

این نماینده پیشین مجلس شورای اسلامی می افزاید: " تصور می کنم شیوه ای که معمول شده برای بحثاستیضاح به خصوص وزیر علوم به نوعی شیوه امتیاز گیری و دخالت در قوه مجریه است. "
او عنوان می کند: " در ساختار موجود در کشور استقلال قوا را داریم طبیعتا قوه مجریه دارای شان اجرایی و نقش مجلس نقش نظارتی است. اینکه از وزیر علوم خواسته شود یک سری افراد را به مسئولیت دانشگاه ها نگمارد یا سعی شود که با دادن امتیازاتی از استیضاح صرف نظر شود و بعد وزیر علوم زیر بار آن امتیازات نرود، نشان دهنده آن است که برخی نمایندگان مجلس شان نظارتی و قانونگذاری خود را فراموش کرده و از اهرم نظارت و استیضاح استفاده می کند تا در امور اجرایی دخالت کند. "

تاجرنیا استیضاح وزیر علوم را سیاسی عنوان و تاکید می کند: " مجلس در نطق خود برای استیضاح وزیر علوم دلایلی عنوان کرد که اتفاقا جزو نقاط قوت ایشان محسوب می شود. قوانین موجود کشور به هیچ وجه هیچ فردی را از تحصیل محروم نکرده است. اما در دولت گذشته بدعتی گذاشته شد که دانشجویان از تحصیل دوران تکمیلی محروم شوند و در حال حاضر از آن جلوگیری شده، این نکته قوت است و جلوی بی قانونی گذشته گرفته شده است. "

این فعال اصلاح طلب همچنین به " تدبیر " کمی گوید: " بورسیه های بی حد وحصر در گذشته و نامتناسب با شرایط دانشگاه ها که امروز به صورت قانونی جلوی آنها گرفته شده است. مخصوصا جلوگیری از استخدام های فله ای یک سری افراد به عنوان عضو هیات علمی که به نظر من این موارد هم شان دانشگاه را پایین می آورد و هم متناسب با استانداردهای آموزشی ما نیستند. این موارد به نظر من اتفاقا بحثهایی است که به دلیل برخورد مناسب وزارت علوم با آنها باید ایشان را تشویق کرد. "

او درباره دلیل و پشت پرده استیضاح وزیر علوم تاکید می کند: " اینکه چرا استیضاح صورت می گیرد، فکر می کنم برخی نمایندگان مجلس نسبت به این موضوع سیاسی برخورد می کند و به دنبال اهداف دیگری غیر از وظایف و رسالت هایی است که وزارت آموزش عالی به عهده دارد. اگر همه بندهای استیضاح را ملاحظه کنید به نظر من عمدتا رویکردها سیاسی است. "

تاجرنیا به فعالیت های مجلس نهم اشاره و به تدبیر می گوید: " من معتقدم که برخی نمایندگان مجلس نهم شان و جایگاه پارلمان و نمایندگی مجلس را به شدت پایین آورده است. متاسفانه درهمین مجلس دیدیم که نمایندگان از کنار اختلاس های مالی به راحتی گذشتند. شاهد بودیم که یک سری از افراد بدون طی کردن مدارج علمی و قانونی برای هیات علمی معرفی شدند و اخیرا هم متوجه شده ایم که برخی از همین نمایندگان یا اطرافیان آنها جزء کسانی هستند که در معرض بورس های غیرقانونی قرار دارند. "

این نماینده دور ششم مجلس می افزاید: " این ها نشان می دهد که نگرانی این نمایندگان برای استیضاح پیش از اینکه نگرانی برای کشور و آموزش عالی در این کشور باشد بیشتر نگرانی از بابت منافع خود آنها است. فکر می کنم افرادی که عقلای مجلس هستند و حرمت و جایگاه مجلس برای آنها مهم است باید مراقبت کنند که خدایی ناکرده این نهاد نظارتی و مهمی که در کشور باید مردم را نمایندگی کند. نهایتا به ورطه رانت خواهی و چانه زنی برای گرفتن امکانات بیشتر نیفتد. چیزی که امروز به شدت شان و جایگاه مجلس را تهدید می کند. "

استیضاح وزیر علوم
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر