کد خبر: 309575 A

ایلنا: آخرین پست تلگرامی رکن آبادی در شبکه‌های اجتماعی منتشر شد.

به گزارش ایلنا، همچنان از رکن آبادی دیپلمات ایرانی حاضر در حاثه منا بهعنوان مفقودان این حادثه یاد می‌شود.

138952_195

آخرین پست تلگرامی رکن آبادی
نرم افزار موبایل ایلنا