کد خبر: 315754 A

ایلنا: در این گذر تصاویر زیبایی از کنده کاری هنرمندانه روی تنه یک درخت را میبینید.

به گزارش ایلنا، این تصاویر مربوط به درختی در پارکی در فلوریدا می باشدکه هنرمندان بسیاری روی این درخت کار کردند تا شکل نزدیک به ۴۰۰ حیوان را با کنده کاری و به طور طبیعی روی آن ایجاد کنند.

در ادامه این تصاویر را مشاهده میکنید.

3704604_769

 

درخت
نرم افزار موبایل ایلنا