کد خبر: 320868 A

ایلنا: در تصاویر زیر، سنگ قبرهای متفاوتی را مشاهده می‌کنید که بعضی از آنها در نوع خود جالب توجه هستند.

به گزارش ایلنا، در تصاویر زیر، سنگ قبرهای متفاوتی را مشاهده می‌کنید که بعضی از آنها در نوع خود جالب توجه هستند.

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

سنگ قبر
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر