کد خبر: 334670 A

ایلنا: دراین گزارش زیباترین قارچ‌های دنیا رامشاهده می‌کنید.

به گزارش ایلنا، قارچ‌ها دسته‌ای جداگانه از یوکاریوت‌ها را تشکیل می‌دهند و نه گیاه هستند و نه جانور. این دسته همگی دگرپرورده بوده و برای رشد و تکثیر به ترکیبات آلی برای دریافت انرژی و کربن نیاز دارند. قارچهاهوازی یا ناهوازی اختیاری هستند. اکثر قارچها گندروی بوده، در خاک و آب به سر می‌برند و در این نواحی، بقایای گیاهی و جانوری را تجزیه می‌کنند. قارچها مانند باکتری‌ها در تجزیهٔ مواد و گردش عناصر در طبیعت دخالت داشته، حائز اهمیتند.  

3953183_4373953184_3493953185_1113953186_4623953187_2833953188_3873953189_7783953190_6333953196_4623953197_7203953198_8623953199_791

 

قارچ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر