کد خبر: 362152 A

ایلنا: برای برقراری نظم در بیرون ورزشگاه آزادی نیروی انتظامی از اسب استفاده می‌کند.

به گزارش ایلنا، نیروی انتظامی از اسب برای برقراری نظم در بیرون ورزشگاه استفاده می‌کند.

635963316462612686

اسب
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر