کد خبر: 390187 A

ایلنا: در این خبرتصاویری از تصادفات درنقاط مختلف جهان را مشاهده می کنید که درنگاه اول احمقانه به نظر میرسد اما درحقیقت خطرناک است.

به گزارش ایلنا، سانحه هایی که براثر تصادف های وحشتناک وهولناک به وجود می آید ، گاهی اوقات احمقانه وخنده داربه نظرمی رسد اما به راستی با کمی تحمل واینکه اگرخودمان را جای کسی بگذاریم که دچار سانحه شده  می توان دریافت که چندان هم خنده دارنبوده ودلخراش ونگران کننده نیز هستند ، درادمه تصاویری از تصادفاتی زا مشاهده می کنید که درنگاه اول احمقانه وخنده دار به نظر میرسد اما درحقیقت این چنین نیست.

4652794_4204652795_2144652796_2424652797_5064652798_7854652799_7044652800_2734652801_4964652802_4974652803_7934652804_8654652805_211

حوادث رانندگی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر