کد خبر: 391055 A

ایلنا: مردی در فرودگاه آتاتورک شهر استانبول ترکیه با دراز کشیدن مقابل تانک کودتاچیان آن را از حرکت بازداشته است.

 به گزارش ایلنا، مردی در فرودگاه آتاتورک شهر استانبول ترکیه با دراز کشیدن مقابل تانک کودتاچیان آن را از حرکت بازداشته است.

4842667_139

تانك‌ کودتاچیان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر