کد خبر: 392747 A

ایلنا: از دونالد ترامپ – نامزد میلیاردر انتخابات ریاست جمهوری آمریکا- هیچ چیز بعید نیست حتی یک موزه.

به گزارش ایلنا، خبرگزاری رویترز تصاویری از اشیاء موجود در موزه ترامپ را منتشر کرده است. این اشیا برای نمایش عمومی در مجمع ملی جمهوریخواهان به کلیولند در ایالت اوهایو آورده شده است.

Trump University DVDs are displayed at The Trump Museum near the Republican National Convention in Cleveland, Ohio, U.S., July 19, 2016. REUTERS/Lucas Jackson

A Trump Castle gambling chips box, Trump Casino coffee cup, Trump Taj Mahal key chain, and Trump Castle gaming token are displayed at The Trump Museum near the Republican National Convention in Cleveland, Ohio, U.S., July 19, 2016. REUTERS/Lucas Jackson

A Donald J. Trump 12” talking doll, Trump Plaza camera, Doral Golf Resort & Spa golf ball and a divot tool from Briarcliff Manor are displayed at The Trump Museum near the Republican National Convention in Cleveland, Ohio, U.S., July 19, 2016. REUTERS/Lucas Jackson

Trump Plaza ceramic slot machine and Trump Marina beer stein are displayed at The Trump Museum near the Republican National Convention in Cleveland, Ohio, U.S., July 19, 2016. REUTERS/Lucas Jackson

A Trump branded shirt hangs below a tag showing where it was made at theThe Trump Museum near the Republican National Convention in Cleveland, Ohio, U.S., July 19, 2016. REUTERS/Lucas Jackson

A Trump branded suit is displayed on a mannequin near a wall filled with quotes at The Trump Museum near the Republican National Convention in Cleveland, Ohio, U.S., July 19, 2016. REUTERS/Lucas Jackson

Trump related items are displayed at The Trump Museum near the Republican National Convention in Cleveland, Ohio, U.S., July 19, 2016. REUTERS/Lucas Jackson

Photographs of different points in Republican U.S. presidential candidate Donald Trump's life are displayed at The Trump Museum near the Republican National Convention in Cleveland, Ohio, U.S., July 19, 2016. REUTERS/Lucas Jackson

Trump Ice pure spring water, a Trump Tower onesie, and a Trump Taj Mahal bobble head are displayed at The Trump Museum near the Republican National Convention in Cleveland, Ohio, U.S., July 19, 2016. REUTERS/Lucas Jackson

A Trump Castle souvenir box and Trump Taj Mahal baseball cap are displayed at The Trump Museum near the Republican National Convention in Cleveland, Ohio, U.S., July 19, 2016. REUTERS/Lucas Jackson

Trump Soho slippers, a Trump Casino Hotel toiletry kit, and Trump “The Fragrance” are displayed at The Trump Museum near the Republican National Convention in Cleveland, Ohio, U.S., July 19, 2016. REUTERS/Lucas Jackson

The board from a Trump branded board game is displayed at The Trump Museum near the Republican National Convention in Cleveland, Ohio, U.S., July 19, 2016. REUTERS/Lucas Jackson

Memorabilia from different points in Republican U.S. presidential candidate Donald Trump's business life are displayed at The Trump Museum near the Republican National Convention in Cleveland, Ohio, U.S., July 19, 2016. REUTERS/Lucas Jackson

Press passes rest on a table inside of The Trump Museum near the Republican National Convention in Cleveland, Ohio, U.S., July 19, 2016. REUTERS/Lucas Jackson

منبع: شفقنا

دونالد ترامپ
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر