کد خبر: 405570 A

در شلوغ ترین روز انگلستان؛

ایلنا: سقوط کابل بالا برنده جرثقیل در باند شمالی جنوبی بزرگراهی در بریستول انگلستان برای مسافران دردسرساز شد.

به گزارش ایلنا، حادثه در باند شمالی جنوبی بزرگراهی در بریستول انگلستان مسافرانی را که برای تعطیلات آخر هفته خود به بیرون از شهر می رفتند، مجبور به ماندن در ترافیک سنگین چند ساعته و گذراندن تعطیلاتی از نوع ترافیکی کرد.

ترافیکی که بخاطر حادثه ای خطرناک ایجاد شده بود. سقوط کابل بالا برنده جرثقیل روی یک پل عابر پیاده منجر به سقوط پل روی ماشین های در حال عبور شد. در این حادثه دو کامیون خرد شده و چند اتومبیل نیز خسارت سنگین دیدند.

نیروهای امدادی عنوان کردند: انتظار سقوط این پل را که به تازگی تعمیر شده بود نداشتند.

 

پل عابری که روی سقف ماشین ها فرود آمد

پل عابری که روی سقف ماشین ها فرود آمد

پل عابری که روی سقف ماشین ها فرود آمد

پل عابری که روی سقف ماشین ها فرود آمد

جرثقیل سقوط کرد، پل عابر شکست، اتوبان بسته شد

جرثقیل سقوط کرد، پل عابر شکست، اتوبان بسته شد

پل عابری که روی سقف ماشین ها فرود آمد

 

جرثقیل سقوط کرد، پل عابر شکست، اتوبان بسته شد

پل عابری که روی سقف ماشین ها فرود آمد

پل عابری که روی سقف ماشین ها فرود آمد

پل عابری که روی سقف ماشین ها فرود آمد

پل عابری که روی سقف ماشین ها فرود آمد

پل عابری که روی سقف ماشین ها فرود آمد

جرثقیل سقوط کرد، پل عابر شکست، اتوبان بسته شد

پل عابری که روی سقف ماشین ها فرود آمد

پل عابری که روی سقف ماشین ها فرود آمد

پل عابری که روی سقف ماشین ها فرود آمد

پل عابری که روی سقف ماشین ها فرود آمد

پل عابری که روی سقف ماشین ها فرود آمد

جرثقیل سقوط کرد، پل عابر شکست، اتوبان بسته شد

 

 

جرثقیل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر