کد خبر: 407542 A

ایلنا: در این اتاق ها رختخواب، وسایل آرایش زنانه، برخی کتب مذهبی و حتی برخی از لوازم جلوگیری از بارداری نیز کشف شده است.

به گزارش ایلنا، پارسینه نوشت: در این اتاق ها رختخواب، وسایل آرایش زنانه، برخی کتب مذهبی و حتی برخی از لوازم جلوگیری از بارداری نیز کشف شده است.
 
 
 
 
 کشف اتاق های تجاوز داعش در سوریه!
 
 کشف اتاق های تجاوز داعش در سوریه!
 
کشف اتاق های تجاوز داعش در سوریه!

 

کشف اتاق های تجاوز داعش در سوریه!

 

کشف اتاق های تجاوز داعش در سوریه!

 

کشف اتاق های تجاوز داعش در سوریه!

 

کشف اتاق های تجاوز داعش در سوریه!

 

داعش
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر