کد خبر: 419757 A

ایلنا: تلاش یک عکاس سبب کمک مالی مردم برای حیوانات معلول شد.

به گزارش ایلنا، الیز، عکای لس آنجلسی که با دیدن گربه های کور برآن شد تا با به تصویر کشیدن این حیوانات به کمک آنها بشتابد. این عکاس جوان پس از جمع آوری صاویری از این حیوانات معلول و تاسیس نمایشگاهی ویژه این گربه سانان توانست کمک مالی قابل توجهی را برای گربه ها جمع آوری کند. کم بینایی و نابینایی یکی از معلولیت های رایج در میان گربه سانان است.

 

نمایشگاهی عجیب از حیوانات نابینا +تصاویر

 

نمایشگاهی عجیب از حیوانات نابینا +تصاویر

 

نمایشگاهی عجیب از حیوانات نابینا +تصاویر

 

نمایشگاهی عجیب از حیوانات نابینا +تصاویر

 

نمایشگاهی عجیب از حیوانات نابینا +تصاویر

 

نمایشگاهی عجیب از حیوانات نابینا +تصاویر

 

نمایشگاهی عجیب از حیوانات نابینا +تصاویر

 

نمایشگاهی عجیب از حیوانات نابینا +تصاویر

 

نمایشگاهی عجیب از حیوانات نابینا +تصاویر

 

نمایشگاهی عجیب از حیوانات نابینا +تصاویر

 

نمایشگاهی عجیب از حیوانات نابینا +تصاویر

 

نمایشگاهی عجیب از حیوانات نابینا +تصاویر

 

گربه
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر