کد خبر: 449180 A

ایلنا: نقش رهبری اعتدال گرایی در سیاست ایران امروز به دغدغه‌ای تبدیل شده است. این موضوع بعد از رحلت آیت الله هاشمی برای اولین بار بعد از انقلاب مطرح می شود.

به گزارش ایلنا، روزنامه آفتاب یزد، نقش و جایگاه آیت الله هاشمی  و ویژگیهای جایگزین وی چگونه باشد بررسی کرد.

نقش رهبری اعتدال گرایی در سیاست ایران امروز به دغدغه‌ای تبدیل شده است. این موضوع بعد از رحلت آیت الله هاشمی برای اولین بار بعد از انقلاب مطرح می شود. چرا که وظایفی چون پروسه متعادل نمودن قدرت جناح‌های سیاسی، ارتباط فردی تراز اول بین ملت و حکومت، وساطت در بحران‌های ذیل منافع ملی، صیانت از آرمان های ناب انقلاب و امام (ره) همگی از جمله بعهده مرحوم آیت الله هاشمی رفسنجانی بوده است و اما بعد از مرحوم آیت‌الله هاشمی رفسنجانی چه کسی می‌تواند نقش ایشان را برعهده بگیرد؟ آیا کسی هست که بتواند این نقش خطیر را انجام دهد؟ از این منظر باید به ایشان نگاه کرد که تلفیق نقش یک سیاستمدار با تاریخ شخصی است که توجه به کاراکتر ایشان را متمایز نشان می‌دهد. نزدیک‌ترین فرد به این ویژگی‌هاست که می‌تواند نقش آیت‌الله را برای انقلاب برعهده بگیرد چرا که امروز برای امتحان فردی جدید با شخصیتی متمایز برای انقلاب اسلامی به جای ایشان جای ریسکی اساسی است.

از این روست که باید از لحاظ سیاسی یک فرد فراجناحی در نظر گرفت و از منظر شخصی سبقه‌ای عمده با روند انقلاب اسلامی داشته باشد که مورد وفاق جریانات اصلی نظام قرار گیرد.

به علاوه اینکه فردی مقبول و محترم از طرف متحدان منطقه‌ای و فرامنطقه‌ای جمهوری اسلامی باشد.

نیاز جامعه امروز به آیت الله هاشمی بیش از هر روز دیگری است زیرا بطن مشکلات نیاز به متخصصی تمام عیار دارد که خود را فدای انقلاب کند نه اینکه انقلاب را فدای خود و پلکانی برای ترقی بداند، برگشتی از نظر تاریخی به ایشان داشته باشیم به وضوح خواهیم دید؛ وی هیچگاه به رنگ زمان خود در نیامد بلکه این زمان بود که بوی آیت الله را گرفت و میل به سمت پیشرفت را در جامعه بوجود آورد. ملی بودن و فراحزبی و فراجناحی بودن نیز نشان از توجه ایشان به رعایت ملزومات سیاسی و حکومت داری

بود که همواره ذوق به انقلاب با نمایش‌هایی چون انتخابات و راهپیمایی های عمومی تجلی پیدا می‌کرد. بنابراین آیت الله هاشمی را باید با آیت الله هاشمی جایگزین کرد.

اشبه ترین فرد به آیت الله را در نزدیکترین فرد به وی می توان پیدا کرد. وی هم منتخب و همزمان نیز منتصب در عالیترین ارکان نظام بود.

فوت ناگهانی آیت الله هاشمی به قدری شوک آور بود که خالی ماندن این مناصب نتوانست نمود بیشتری نسبت به نبود ایشان به وجود آورد . لذا بعد از بخود آمدنمان باید خالی شدن این مناصب را درک کرد نکته ای که اکیدا باید بدان توجه کرد

این است که...

آیت الله هاشمی رفسنجانی را مطابق نگاه وی، به‌دور از نگاه جناحی تفسیر کرد. می‌توان گفت فراجناحی بودن فرد جایگزین ایشان از مهم ترین مولفه مورد توجه این امر خطیر می‌باشد. دغدغه‌های عمومی مردم در تشییع آیت الله هاشمی رفسنجانی بروز پیدا کرد و روشن شد که حقیقت های جامعه و فضای کنونی حول محور اعتدال است . ترس مردم از افراط های گذشته محبوبیت سردار اعتدال و سازندگی را در دل ها نهادینه کند و امروز ملت ایران بیش از هر نگاهی در جامعه نیاز به حاکمیت واقعیت دارند نه شعار! چرا که شعارزدگی زمینه برای افراط گرایی فضای جامعه به‌وجود آورد و این آیت‌الله هاشمی بود که در بزنگاه اُبهت اینگونه افعال را معدوم می‌کرد و کانالیزه نمودن اعتدال شیعی انقلابی را به سیاسیون یاد می‌داد و به شعارزدگان یادآوری و گوشزد می‌کرد .

آیت الله هاشمی رفسنجانی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر