کد خبر: 452973 A

عامل جنایت سیزده به در:

ایلنا: متهم در دفاع از خود گفت: من قصد کشتن مستأجرم را نداشتم مرا به خاطر دو فرزندم ببخشید!!

به گزارش ایلنا، روزنامه ایران نوشت. مرد صاحــــــــــبخانه که مستأجرش را به خاطر سر و صدا با چاقو کشته بود در شعبه دوم دادگاه کیفری تهران محاکمه شد.

متهم در دفاع از خود گفت: من قصد کشتن مستأجرم را نداشتم مرا به خاطر دو فرزندم ببخشید!!

این جنایت شامگاه سیزدهم فروردین پارسال در شمیران‌نو تهران اتفاق افتاد و به دنبال اعلام این خبر بازپرس کشیک قتل و کارآگاهان جنایی بلافاصله در محل جنایت حضور یافته و با جسد خونین پسرجوانی به نام حامد در اتاق پذیرایی روبه‌رو شدند که با ضربه چاقوی صاحبخانه‌اش به قتل رسیده بود.

صاحبخانه جوان به نام «ناصر» در بازجـــــــویی‌ها به کارآگاهان گفت: پس از اینکه از مراسم سیزده به در به خانه برگشتیم خسته بودم و خوابیدم اما ساعتی بعد با سر و صدای مستأجرم که با دوستانش در حال کشتی گرفتن بودند از خواب پریدم.

ساعتی صبر کردم تا شاید سر و صدا بخوابد اما انگار تمام‌شدنی نبود. در حالی که بشدت عصبانی بودم به سراغ مستأجرم رفتم و سر همین موضوع با هم مشاجره کردیم و با هم درگیر شدیم و من با چاقویی که آنجا بود به مستأجرم ضربه‌ای زدم ولی من قصد کشتن این جوان را نداشتم و فقط می‌خواستم او را بترسانم. وقتی دیدم که «حامد» غرق خون شده وحشت زده با پلیس تماس گرفتم تا اینکه امدادگران اورژانس رسیدند اما خیلی دیر شده بود.

در جلسه دیروز دادگاه ابتدا مادر مقتول برای متهم تقاضای قصاص کرد.آنگاه متهم در برابر قضات دادگاه ایستاد و در حالی که گریه می‌کرد به قضات گفت: من نمی‌خواستم پسرجوان را به قتل برسانم و حالا از اولیای دم عاجزانه می‌خــــــــــــــواهم به خاطر دو فرزند خردسالم مرا ببخشند.

در پایان این محاکمه قضات دادگاه برای صدور رأی وارد شور شدند.

قتل
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر