کد خبر: 472024 A

ریشه شهر قزوین متعلق به دوران ساسانیان است که به دستور شاپور رونق یافت. قزوین در زمان حکومت صفوی ۵۷ سال پایتخت ایران بوده است و به همین دلیل دارای اماکن و موزه‌های تاریخی بسیاری است.

به گزارش ایلنا، قزوین از نظر تعداد اثر تاریخی رتبه نخست در ایران و سوم در جهان را دارد.

مشرق یک

مشرق دو

مشرق سه

مشرق چهار

مشرق پنج

مشرق شش

مشرق هفت

مشرق هشت

مشرق نه

مشرق ده

مشرق یازده

منبع: ایسنا

آثار تاریخی تصاویر قزوین
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر