کد خبر: 503022 A

هرچند کابینه اول آقای روحانی همچنین عملکرد او در چهار سال گذشته اعتدال گونه بود اما، در مبارزات انتخاباتی شاهد بودیم که ایشان مواضعی اصلاح‌طلبانه اتخاذ کردند و توجه ویژه‌ای به احزاب، سازمان‌های مردم نهاد داشت.

جهان اقتصاد نوشت: هرچند کابینه اول آقای روحانی همچنین عملکرد او در چهار سال گذشته اعتدال گونه بود اما، در مبارزات انتخاباتی شاهد بودیم که ایشان مواضعی اصلاح‌طلبانه اتخاذ کردند و توجه ویژه‌ای به احزاب، سازمان‌های مردم نهاد داشت. فضای جامعه  در زمان انتخابت مردم را به سوی مواضع آقای روحانی هدایت کرد. به طوری که چه در زمان انتخابات و چه هم اکنون مخالفین  اصلاحات، رئیس جمهور را مورد هجمه قرار می‌دهند که چرا  روحانی اصولگرا، مواضع تند علیه شاخصه‌های اصولگرایی اتخاذ می‌کند. اصولگرایان محدوده خاصی برای خودی وغیر خودی قائل هستند. به طوری که بخشی‌هایی که با نگرش سیاسی آنها هماهنگ هستند را در درون نظام دسته بندی کرده و سایرگروه‌ها را خارج  از چارچوب نظام می‌دانند. اکنون نیز به دلیل اینکه آقای روحانی شعار‌های خاصی در زمان انتخابات اعلام و برخی  مورد نقد قرار داده، رئیس جمهور را غیر خودی می‌دانند. در حالی که سطح مطالبات مردم موجب تغییر نگاه رئیس جمهور شد. آقای روحانی بر اساس مطالبات مردم در جریان انتخابات سخن می‌گفتند. شعارهای مردم توام با نقد بود و رئیس جمهور تنها این نقد‌ها را بازگو کرد. با پذیرش  تغییر نگاه رئیس جمهور بر اساس مطالبات عمومی به این نتیجه خواهیم رسید که او نیز تمایل به تغییرات ملموس دارد. زیرا در چهار سال گذشته بر حقوق شهروندی،آزادی رسانه‌ها و عدم ورود نظامی‌ها به فضای سیاسی تاکید داشتند. در نتیجه با پذیرش این موضوع طبیعتا روحانی باید  در حوزه سیاست داخلی تغییراتی هم سو با شعارهای انتخاباتی خود در کابینه ایجاد کند و در حوزه سیاست خارجی نیز باید شتاب بیشتری به مسیر فعلی بدهد. زیرا با  وجود ترامپ  برخی در آمریکا در تلاشند که ایران را عصبانی کرده تا ایران زیر برجام بزند حال اینکه آقای روحانی کوشش زیادی در جهت حفظ برجام انجام داده تا اتحاد شکسته شده علیه ایران مجدد ایجاد نشود. در سیاست داخلی پیام اصلی جامعه این است که نباید به گذشته بازگشت. گذشته‌ای که توام با محدودیت برای اساتید دانشگاه، دانشجویان و نخبگان سیاسی بود و روحانی هم صراحتا اعلام کرده  که به گذشته باز نخواهیم گشت. در حوزه سیاسی و اجتماعی طبیعتا باید احترام به اقوام، رعایت حقوق شهروندی مورد نظر باشد. از جمله اولویت‌های عدم بازگشت به گذشته  تغییر مدیران فعلی با مدیران اصلاح‌طلب است تا مطالبات مردم در مسیر تحقق حرکت کند. یکی از شعارهای آقای روحانی «برای ایران، برای اسلام و برای آزادی» بود. شعاری که بر اساس دغدغه جامعه اعلام شد زیرا مردم نگران بازگشت به گذشته بودند. درچنین شرایطی آقای رئیس جمهرو باید تغییران بزرگی در وزارت خانه‌های سیاسی همچنین مدیران سیاسی صورت دهند تا از قدرت تاثیر گذاری در فضای سیاسی برخوردار شوند.

محمود میرلوحی- فعال سیاسی اصلاح‌طلب

حقوق رئیس جمهور رسانه سیاسی و اجتماعی شعارهای انتخاباتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر