کد خبر: 506355 A

قاچاق کالا پدیده‌ای است که آثار زیان‌آور بسیاری بر بدنه اقتصادی کشور وارد می‌کند و کلیه فعالیت‌های رسمی اقتصادی و برنامه‌ها و سیاست‌های کشور را تحت تاثیر قرار می‌دهد.

جهان اقتصاد نوشت: از طرفی نقاط ضعف موجود در اقتصاد کشور از نظر وابستگی به درآمدهای نفتی، واردات بیش از حد و وابستگی بسیاری از صنایع از نظر قطعات و فناوری این امید را برای کشورهای سلطه گر بوجود آورده است تا از حربه فشار و تحریم اقتصادی استفاده کنند.‏

مقام معظم رهبری در راستای یک سیاست اصولی برای مقابله با این موضوع گفتمان اقتصاد مقاومتی را مطرح نموده اند که تحقق آن نیازمند رفع نقایص موجود در اقتصاد کشور و اصلاح و بهبود آنها است. اقتصاد مقاومتی روشی برای مقابله با تحریم‌های اقتصادی علیه یک منطقه یا کشور تحریم شده، با کمترین وابستگی به خارج از کشور در خصوص نیازهای اساسی و راهبردی است. معمولاً دولت‌ها، پس از مواجهه با بحران‌های اقتصادی و تهدید به تحریم، به سمت اقتصاد مقاومتی و مقاوم‌سازی نظام اقتصادی حرکت می‌کنند. اقتصاد مقاومتی به معنی تشخیص حوزه‌های فشار و متعاقباً تلاش برای کنترل و بی‌اثر کردن آن تاثیرها است و در شرایط آرمانی تبدیل چنین فشارهایی به فرصت است. همچنین برای رسیدن به اقتصاد مقاومتی باید وابستگی‌های خارجی کاهش یابد و بر تولید داخلی کشور و تلاش برای خوداتکایی تأکید گردد. اقتصاد مقاومتی، ضرورت مقاومت برای رد کردن فشارها و عبور از سختی‌ها برای رسیدن به نقاط مثبت ملی می باشد.‏

قاچاق کالا در واقع نقطه مقابل اقتصاد مقاومتی محسوب می شود. یکی از زمینه های ایجاد وتحقق اقتصاد مقاومتی، مبارزه با قاچاق کالا می باشد. رهبر معظم انقلاب، در فرمایشات خود در این زمینه همواره بر کار و تلاش و جلوگیری از مصرف جنس خارجی تاکید بسیار داشته اند.از مهم ترین راهبردهای تقویت زیرساخت های اقتصادی و حمایت از بخش تولید، مبارزه با معضل مخرب قاچاق است. قاچاق کالا در کشور، علاوه بر آثار سوء اقتصادی بعنوان یک چالش اقتصادی و اجتماعی حائز اهمیت است و هزینه های زیادی بر اقتصاد کشور تحمیل می کند. در سال‌های اخیر اقدامات متعددی برای مبارزه با اقتصاد پنهان صورت گرفته است وکارشناسان اقتصادی هم مبارزه همه جانبه با قاچاق را حلقه تکمیلی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی می‌دانند.‏

گسترش فرهنگ تجمل گرایی، کاهش تولیدات صنعتی داخلی و فرار گسترده سرمایه از پیامدهای قاچاق کالا و ارز در کشور می باشد. بمنظور ایجاد و حفظ پایه های اقتصاد مقاومتی باید با فرهنگ سازی استفاده از کالاهای داخلی و تکیه بر تولیدات داخلی، زمینه فرهنگی استفاده از کالاهای داخلی را افزایش داد. چنانچه روند قاچاق کالا متوقف نشود، به تدریج تعداد بیشتری از کارخانه ها تعطیل می شوند و بر شمار بیکاران افزوده خواهد شد.گسترش پدیده قاچاق و تاثیر مخرب آن در امر تولید و تجارت قانونی و سرمایه‌گذاری و اشتغال، خطر جدی و بزرگی است که باید با جدیت تمام با آن مبارزه کرد و بر همه دستگاه‌هایی که به نحوی می‌توانند در این امر دخیل باشند واجب است که سهم خود را در این مبارزه ایفا کنند.‏

سارا شاکری – دکترای مدیریت بازاریابی دانشگاه علوم تحقیقات تهران

 

اشتغال اقتصاد مقاومتی دولت سیاست قاچاق کالا
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر