کد خبر: 514431 A

حمایت کوتاه مدت در سررسید آتی اسفند ماه در۱۳۲۷۰۰۰ تومان و مقاومت کوتاه مدت در سطح ۱۳۳۱۰۰۰ تومان است. شکست هریک از این سطوح جهت کوتاه مدت بازار را مشخص خواهد کرد.

جهان اقتصاد نوشت: در صورتیکه قیمت دلار در بازار بالای سطح قیمتی ۳۷۷۵ تومان و اونس بالای سطح ۱۲۵۱ دلار قرار داشته باشد ، انتظار حمایت قیمت سکه نقدی درسطح ۱۲۰۵۰۰۰ تومان را داریم و درسررسید آتی اسفند ماه انتظار حمایت در سطح قیمتی ۱۳۲۷۰۰۰ تومان و انتظار عرضه در قیمت  ۱۳۲۹۰۰۰ تومان و مقاومت مهم قیمتی در سطح ۱۳۳۱۰۰۰ تومان را داریم. این درحالی است که مقاومت مهم و قوی در سررسید آتی اسفند ماه نیز سطح  ۱۳۳۴۰۰۰ تومان است که تنها در صورت تثبیت قیمت بالای این سطح ، ادامه رشد قیمت ها امکان پذیر است. با افت قیمت نقدی سکه تا سطح حمایتی ۱۲۰۳۰۰۰ تومان امکان افت قیمت در سررسید آتی اسفند ماه را تا سطح قیمت ۱۳۲۵۰۰۰ تومان و تنها با رسیدن احتمالی قیمت سکه نقدی به سطح ۱۲۰۱۰۰۰ تومان امکان افت قیمت در سر رسید آتی اسفند ماه تا سطح ۱۳۲۳۰۰۰ تومان فراهم خواهد بود.

در حال حاضر سطح مقاومت کوتاه مدت برای دلار سطح مقاومتی ۳۷۸۲ و ۳۷۸۸ و ۳۷۹۲ تومان بوده که در صورت عبور قیمت از این سطح امکان ادامه رشد قیمتی تا مقاومت مهم ۳۷۹۸ تومان وجود دارد و مقاومت مهم  در سطح ۳۸۰۲ تومان بوده و مقاومت مهم بعدی در سطح ۳۸۱۰ تومان خواهد بود و مقاومت قوی در سطح ۳۸۱۸ تومان بوده و مقاومت بسیار قوی در سطح قیمتی ۳۸۳۵ تومان است و تنها با شکست این سطح امکان رشد تا سطح ۳۸۶۵ تومان فراهم خواهد بود. حمایتهای فعلی ۳۷۷۵ و ۳۷۷۲ و ۳۷۶۶ تومان بوده و حمایت مهم در سطح ۳۷۶۲ تومان است و حمایت قوی در سطح ۳۷۵۸ تومان خواهد بود و تنها در صورت افت قیمت دلار زیر این سطح حمایتی، امکان افت بیشتر قیمت در بازار تا سطح ۳۷۵۲ تومان و حمایت بسیار قوی ۳۷۴۱ تومان وجود دارد.

حمایت کوتاه مدت در سررسید آتی اسفند ماه در۱۳۲۷۰۰۰ تومان و مقاومت کوتاه مدت در سطح ۱۳۳۱۰۰۰ تومان است. شکست هریک از این سطوح جهت کوتاه مدت بازار را مشخص خواهد کرد.

یادآوری بسیار مهم : معامله گران در انجام معاملات آتی سکه علاوه بر توجه به تحلیل های تکنیکالی باید به سایر پارامتر های موثر در این بازار(مانند روند دلار در بازار آزاد ، سیاست بانک مرکزی ،اخبار سیاسی و ….) توجه کافی داشته باشند. در ضمن این گزارش بر اساس داده هایی تدوین گردیده که با گذشت زمان تغییر نموده و لذا این شرکت مسئولیتی در قبال استفاده از گزارش مذکور در انجام معاملات مربوطه نخواهد داشت.

علیرضا سلیمانی، تحلیلگر بازار مشتقه کارگزاری تامین سرمایه نوین

بانک مرکزی دلار سرمایه قیمت سکه معاملات آتی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر