کد خبر: 520556 A

پیروزی اصلاح‌طلبان درانتخابات شورای شهر دراکثر شهرهای ایران فرصت بی‌نظیری است که هم ‌اکنون در اختیار اصلاح‌طلبان قرارگرفته است

محمدصادق جوادی‌حصار -فعال سیاسی اصلاح‌طلب- در جهان اقتصاد نوشت: پیروزی اصلاح‌طلبان درانتخابات شورای شهر دراکثر شهرهای ایران فرصت بی‌نظیری است که هم ‌اکنون در اختیار اصلاح‌طلبان قرارگرفته است.

مدیریت شهری اصلاح‌ طلبانه درچهار سال پیش رو به ویژه درکلان شهرهایی مانند تهران و مشهد وکارنامه شورا‌ها در آینده جریان اصلاحات تاثیرگذار خواهد بود.

به طوری که چهارسال آینده مدیریت اصلاح‌ طلبانه شهر، می‌تواند مطالبات اصلاح طلبانه را بسط وگسترش دهد.

همچنین عدم موفقیت اصلاح‌طلبان در اداره شهر‌ها می‌تواند آینده‌ای مخدوش را برای این جریان سیاسی به وجود آورد.

شورا‌ها و مدیرت شهری در دوره اخیر برای جریان اصلاحات تعیین کننده خواهد بود. موفقیت‌ها دو سال آینده، بستری برای پیروزی مجدد اصلاح‌طلبان در انتخابات مجلس شورای اسلامی است.

اگر جریان اصلاحات اعتماد اخذ شده از مردم را حفظ کند، می‌تواند در انتخابات مجلس آینده که اجرای آن دردست دولت است به پیروزی رسید. در این صورت در مجلس یازدهم اکثریت اصلاح ‌طلبانه‌ای مجلس را در دست خواهند گرفت.

هرچند در انتخابات مجلس در سال ۹۴ لیست امید توانست پیروز شود، اما رای به دست آمده رای شفاف و تضمین شده‌ای نبود که بتواند پایه‌های محکمی را در اردوگاه اصلاح‌طلبان به وجود آورد.

این امر موجب شد که فراکسیون امید در مجلس توفیق نداشته و برخی از اصولگرایان در انتخابات بعد از پیروزی مرز خود را با اصلاح ‌طلبان مشخص کرده و در فراکسیون اصولگرایان قرار بگیرند. این امکان وجود دارد که کاستی مجلس فعلی را در مجلس آینده جبران شود.

اگر در مجلس دهم و یازدهم عملکرد مثبتی از مجموعه اصلاح‌طلبان، مشاهده شود و نیروهای متمایل به اصلاحات در مجلس آینده حاضر باشند، آنگاه آینده خوبی برای جریان اصلاحات قابل تصور است. در صورت به وجود آمدن فضای مثبت در مجلس آینده می‌توان یک کاندیدای تمام عیار اصلاح‌طلب را برای انتخابات ریاست جمهوری معرفی کرد و از سوی دیگر شرایطی را فراهم آورد تا این کاندیدای شناخته شده جریان اصلاحات مورد تایید مردم قرار بگیرد.

اگر نمایندگان در شهرستان‌ها همراه دولت باشند، جریان اصلاحات در انتخابات ۱۴۰۰ می‌تواند از نفوذ آن‌ها استفاده کند.

باید تدبیری اندیشید که مدیران شهری با امیدآفرینی به مردم خدمت کرده و از مرحله شعار به عمیاتی کردن شعار‌ها اهتمام ورزند. به طوری که در طول چهار سال آینده مردم توسعه پایدار توام با آرامش را در مدیریت شهر‌ها احساساس کنند. رونق اداره شهر‌ها به پیروزی اصلاح‌طلبان درانتخابات ۱۴۰۰ کمک خواهدکرد.

اصلاح طلبان انتخابات ایران شورای شهر مشهد
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر