کد خبر: 543644 A

روز گذشته حراج بزرگ کریستیز لندن با آثار هنرمندان بنامی نظیر اندی وارهول، مارک روتکو، بیکن و دیگران برگزار شد.

در این حراج که به آثار هنرمندان پساجنگ تعلق داشت، آثاری از فرانسیس بیکن، اندی وارهول، الکساندر کالدر و مارک روتکو به فروش نرفت و تابلوهایی از نقاشان بنامی دیگر از جمله فراسیس بیکن، اوئر باخ، گرهارد ریشتر، ژان دوبوفه، ژان میشل باسکوئیت و دیگران چکش خورد.

اثری از فراسیس بیکن در حراج آثار پساجنگ کریستی لندن با قیمت 11,483,750 پوند چکش خورد. اثر فرانک اوئر باخ با قیمت 3,721,250 پوند، اثر گرهارد ریشتر با قیمت 1,088,750 پوند، اثر انسلم کیفر با قیمت 1,988,750 پوند، اثر ژان دوبوفه با قیمت 1,028,750 پوند، اثر ژان میشل باسکوئیت با قیمت 3,777,500 پوند، اثر ژان دوبوفه با قیمت 728,750 پوند، اثر ایو کلین با قیمت 1,328,750 پوند و کاری از آنیش کاپور در حراج آثار پساجنگ کریسیتی لندن با قیمت 848,750 پوند چکش خورد.

13 اثر مطرح در حراج کریستیز لندن را ذیلا می‌بینید.بعضی از این آثار فروخته نشدند و قیمت آثار فروخته شده  نیزدر زیر تابلو هنرمندان درج شده است. همه قیمت‌ها به پوند است:

1

این  اثر فرانسیس بیکن فروخته نشد

2

فراسیس بیکن : 11,483,750

3

فرانک اوئر باخ : 3,721,250

4

گرهارد ریشتر : 1,088,750

5

آنسلم کیفر : 1,988,750

6

ژان دوبوفه : 1,028,750

7

ژان میشل باسکوئیت : 3,777,500

8

ژان دوبوفه : 728,750

9

این اثر اندی وارهول فروخته نشد

10

ایو کلین : 1,328,750

11

این کار از الکساندر کالدر فروخته نشد

12

این اثر مارک روتکو فروخته نشد

13

آنیش کاپور : 848,750

فرانسیس بیکن لندن مارک روتکو اثر کریستیز
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر