کد خبر: 544565 A

هوای اقتصاد کشور همچنان ابری است. ابرهایی که بارش‌زا نیستند؛ بلکه از نوع طوفانی آن هستند. شاید به عبارتی بهتر سقف اقتصاد کشور در حال فرو ریختن است و هر لحظه‌امکان آوار شدن آن بر فضای کسب و کار وجود دارد.

ایلیا پیرولی، روزنامه نگار اقتصادی در روزنامه تجارت درباره وضع این روزهای اقتصاد نوشت: نبود برنامه‌ریزی و عدم سیاست‌گذاری مناسب در دولت دوازدهم و از همه مهمتر نبود یک تیم اقتصادی و یک لیدر در این دولت از مهمترین نشانه‌هایی است که‌امکان دارد هر لظه سقف پر از روزن اقتصاد بر سرش آوار شود. در حال حاضر با گذشت بیش ازدو ماه از آغازبه کار دولت دوازدهم استراتژی مشخصی برای اقتصاد هنوز تدوین نشده است و برنامه‌ریزی‌های سلیقه‌ای و جزیره‌ای را در این مدت شاهد بوده‌ایم. برنامه‌هایی که گاهی در برخی موارد دوران دولت‌های نهم و دهم را برایمان یادآوری می‌کند. بنابراین مادامی‌که وضع اقتصادی به این روند ادامه یابد نباید امید به بهبود اقتصاد و رونق تولید داشت.

آنچه که بیش از همه در حال حاضر اقتصاد کشور را تهدید می‌کند مناسبات رانتی است؛ ازاین رو دولتمردان باید با تغییر رویه و ایجاد فضایی مناسب برای حضور بخش خصوصی مولد این مناسبات را بر هم بزنند.

دولت دوازدهم یا به عبارتی بهتر تیم اقتصادی دولت دوازدهم باید ابتدا با استراتژی مناسب از خام فروشی به سمت تولید محوری حرکت کند و در این راستا باید اصلاحات ساختاری را در درون اقتصاد انجام دهد. به معنایی دیگر باید رفتارهای مالی خود را اصلاح کند و مادامی‌که این رفتارها در دستگاه‌های اجرایی حاکم باشد نباید انتظار رونق تولید را داشت. ایجاد ستادی تصمیم‌ساز و تصمیم‌گیر در این زمینه بسیار مهم است چرا که با ایجاد این نوع ستاد یا تشکل می‌توان اقتصاد نفتی را به اقتصاد تولید محور متصل کرد. به قول دکتر مومنی، در حال حاضر به هم ریختگی‌های ناشی از فقدان ستاد حاکمیتی در درون دولت باعث شده است که در بسیاری از مسایل سرنوشت ساز، مجریان فاقد صلاحیت کافی، نقش تصمیم‌گیر راهبردی را پیدا می‌کنند و طی ربع قرن گذشته هزینه‌های بسیار سنگینی را در این رابطه کشور پرداخته است. نهایتا اینکه مسئله خام فروشی اشتغال‌زدا، متاسفانه در نظام تصمیم‌گیری و تخصیص منابع ما قباحت خود را از دست نداده است.

ازاین رو است که اقتصاد کشور نیازمند یک ستاد راهبردی اقتصاد است. تشکلی یا اتاق فکری عمل‌گرایی که بتواند از هرگونه به‌هم‌ریختگی و نابسامانی اقتصاد بکاهد.

اقتصاد ایلیا پیرولی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر