کد خبر: 548199 A

مهمترین مساله میان حکومت و مردم که ازآن به عنوان سرمایه اجتماعی نام برده می‌شود، مساله مهم اعتماد شهروندان به حاکمان، سیاستمداران ومسئولین است.

محمدکیانوش راد- عضو شورای مرکزی حزب اتحاد ملت در جهان اقتصاد نوشت: رسانه‌ها امروز به مثابه موجوات زنده‌ای می‌مانند که شهروندان بدون اتکا به آنها نمی‌توانند به ادامه زیست اجتماعی بپردازند. رسانه‌ها امروز به مثابه موجوات زنده‌ای می‌مانند که شهروندان بدون اتکا به آنها نمی‌توانند به ادامه زیست اجتماعی بپردازند.

رابطه میان با ور و پذیرش از جمله مسائلی است که به لحاظ روانشناسی نیز در رابطه میان انسانها وجود دارد. اگر رسانه‌ها مورد اعتماد مردم قرار بگیرند و مردم باور کنند که هم رسانه رسالت واقعی پرتو افشانی بر زوایای مختلف جامعه را انجام خواهد داد و بدون جهت‌گیری‌های خاص اعم از جهت گیری‌های حزبی و یا بند و بست‌های مالی با برخی از مسئولیت و یا نهادها آنچه حقیقت است را در مقابل مردم قرار خواهد داد، آنگاه تمامی قشرهای جامعه به رسانه اعتماد خواهدکرد.

همچنین به لحاظ فضای عمومی سیاسی تنها اعتماد به رسانه کافی نیست، بلکه اعتماد به فضای عمومی فعالیت رسانه نیز حائز اهمیت است.

به عبارت بهتر بسیاری از مواقع مردم در نشنیدن برخی از سخنان از رسانه‌ها متوجه محدودیت‌های رسانه‌های جمعی می‌شوند. در واقع مردم در میان سطور نوشته شده مسائل نا‌نوشته را که به دلیلی نوشته نمی‌شنود را خود راسا برداشت می‌کنند.

مساله اساسی کسب ، تقویت و حذف اعتماد مردم و جامعه به رسانه است. در غیر این صورت ذهن کنجکاو مردم حتی در مقابل طرح سوال خود به دنبال پاسخ گویی خواهد رفت.

به بیان دیگر برخی از رسانه‌ها حتی اگر اطلاعات دقیق و مستندی را به مردم ارائه نکنند اما به طرح سوالات اساسی بپردازند؛ چنین رسانه‌هایی از جذابیت برخوردار خواهند شد. در نتیجه در این مرحله باید به سمت و سویی حرکت کرد که شکاف به وجود آمده بین مردم و رسانه‌ها کاهش یابد به طوری که مردم به رسانه‌ها اعتماد کنند تا اینکه رسانه به لحاظ فضای اجتماعی بتوانند بهتر بنویسد و به دلیل رسالت قلم، آنچه که حقیقت است را فارغ از زد و بندهای سیاسی و اقتصادی آنگونه که اتفاق می‌افتد در معرض قضاوت مردم قرار می دهد.

در نتیجه باید به پذیرش مردم از رسانه‌های باور پذیر اتکا کرد. در غیر این صورت و اگر رسانه‌ها نتوانند موارد فوق وحرفه‌ای در محددوده کار رسانه را رعایت کنند با بحران مخاطب روبرو خواهند شد.

به طوری که مردم به جای رجوع به رسانه‌های داخلی بعضا برای فهم بهتر از مواقع روز جامعه مجبور به استفاده از رسانه‌های خارجی می‌شوند.

جهان رسانه روانشناسی سرمایه سیاست
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر