کد خبر: 563525 A

موسسات پیش بینی کننده اقتصادی غیردولتی در انگلیس اکنون با انتقاد بسیاری درباره تعیین بودجه بسیار تاریک کشور روبرو شده است.

به گزارش روزنامه تجارت، کریس گیلس تحلیلگر فایننشال تایمز درباره آینده اقتصاد انگلیس می‌نویسد: قضاوت موسسه (او بی آر) درباره اقتصاد چنین بوده که اقتصاد انگلیس تنها قادر به 1.5 درصد رشد در سال است.

در جولای 2015 این موسسه پیش بینی کرده بود که رشد اقتصادی 2.5 درصد باشد بنابراین چشم انداز کنونی از رشد اقتصادی در عرض دو سال نصف شده است.

اگر میانگین اقتصاد انگلیس 2.5 درصد رشد باشد. استانداردهای زندگی به درآمدها نزدیکتر خواهد شد اما با رشد 1.5 درصدی هیچ یک از این شرایط قابل اجرا نخواهد بود رشد درآمد متوسط بسیار ضعیف خواهد بود و بریتانیا باید بین خدمات بد عمومی‌و مالیات‌های بالا یکی را انتخاب کنند.

پرسش اصلی آن است که آیا موسسه (او بی آر) اوضاع را بدتر از واقعیت نشان داده باشد.

پیش بینی‌کنندگان منطقی با نگاه به رویکرد اقتصادی انگلیس در ده سال اخیر احساس خوش بینی را به همراه دارند.

اقتصاد سالانه رشدی 1 درصدی داشته است با این وجود بیکاری پایین تر از سال 2007 بوده است. از آنجا که بیکاری همیشه نمی‌تواند کم باقی بماند رشد پایدار کمتر از 1 درصد بوده است. رویکرد فضای کنونی نشانگر چالش در اقتصاد انگلیس است.

درحالیکه گروه 7 اقتصاد‌های پیشرفته جهان درحال پیشرفت هستند، انگلیس با کندی رشد اقتصادی در امسال روبرو شده است. شرکت‌ها تمایلی به سرمایه گذاری در انگلیس ندارند.

درعین حال با وجود کاهش ارزش پوند صادرات به آرامی‌درحال رشد است. بخشی از رشد اقتصادی از افزایش منابع کار است.

انگلیس در سالهای اخیر با رشد نیروی کار مهاجر و افزایش نرخ بازارکار روبرو بود اما این امر نمی‌تواند با سیاست‌های جدید مهاجرت ادامه داشته باشد.

با توجه به برگزیت نمی‌توان انتظار داشت که همه چیز مانند گذشته خواهد بود. رابطه تجاری بین انگلیس و اتحادیه اروپا ضربه خواهد خورد.

ترجمه: فاطمه مهتدی

اقتصاد روزنامه تجارت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر