کد خبر: 104408 A

اسماعیل ایدنی با ۱۶ رأی در نخستین جلسه شورای عالی نظام پزشکی به عنوان رئیس شورای عالی انتخاب شد.

ایلنا: صبح امروز(۲۳ شهرویور) در نخستین جلسه رسمی شورای عالی نظام پزشکی، اسماعیل ایدنی به عنوان رئیس شورای عالی نظام پزشکی انتخاب شد.

به گزارش ایلنا، اسماعیل ایدنی با ۱۶ رأی در نخستین جلسه شورای عالی نظام پزشکی به عنوان رئیس شورای عالی انتخاب شد.

ایدنی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی جندی شاپور اهواز است.

نظام پزشکی هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی نخستین عالی شورای جلسه اهواز رأی اسماعیل ایدنی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر