کد خبر: 119743 A

معاون مرکز آمار خبر داد؛

سهم بارداری زنان کمتر از ۱۵ سال در ایران ناچیز است اما با توجه به آمارهای جهانی باید مراقبت لازم را انجام دهیم. به خصوص نسبت زنان کمتر از ۱۵ سال دارای همسر در ایران کاهش پیدا کرده است.

ایلنا: معاون مرکز آمار ایران گفت: سهم بارداری زنان کمتر از ۱۵ سال در ایران ناچیز است اما میزان فوت مادران کمتر از ۱۵ سال بیشتر از سایرین است.

به گزارش ایلنا، ‌ " ذبیح الله قائمی " امروز در نشست رونمایی از گزارش جمعیت جهان در سال ۲۰۱۳ گفت: بررسی وضعیت تأهل زنان کمتر از ۱۵ سال بر اساس نتایج سرشماری سال‌های ۸۵ و ۹۰ نشان می‌دهد که جمعیت زنان ایران در سال ۹۰ نسبت به ۸۵، حدود ۷.۴ درصد رشد داشته است.

قائمی اظهار داشت: سهم بارداری زنان کمتر از ۱۵ سال در ایران ناچیز است اما با توجه به آمارهای جهانی باید مراقبت لازم را انجام دهیم. به خصوص نسبت زنان کمتر از ۱۵ سال دارای همسر در ایران کاهش پیدا کرده است.

معاون مرکز آمار ایران اظهار داشت: درصد فوت مادران کمتر از ۱۵ سال بیشتر از سایرین است.

وی تصریح کرد: در این باره پیشنهاد می‌شود تا مطالعه و بررسی رو‌شهای اندازه‌گیری نرخ‌ بارداری‌های غیررسمی نوجوانان اعلام شود و راه‌کارهایی برای کاهش ازدواج قبل از ۱۵ سالگی و همچنین راهکارهای منطقه‌ایی صورت گیرد.

وی خاطر نشان کرد: در تهران نسبت زنان زیر ۱۵ سال دارای همسر ۸ درهزار است در حالی که این رقم در سیستان و بلوچستان به ۲ درصد نفر می‌رسد.

ازدواج ایران بارداری جهان رشد زنان سیستان و بلوچستان فوت مرکز آمار ایران معاون
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر