کد خبر: 122994 A

ایده تشکیل گروههای بهداشت باروری پس از اتفاقات زلزله بم شکل گرفت که بخشی از مصائب متعدد آن گریبانگیر زنان به ویژه مادران باردار شده بود.

ایلنا: معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر از ارائه خدمات حمایتی گروههای بهداشت باروری این جمعیت به زنان باردار در حوادثغیر مترقبه خبر داد.

به گزارش ایلنا، سید رضا رئیس کرمی گفت: زنان جزیی از گروههای آسیب پذیر در حوادثبه شمار می‌روند که به دلیل ویژگیهای جسمی خاص خود باید از کمکهای ویژه در حوادثو سوانح برخوردار شوند.

وی گفت: گروه‌های یاد شده باید کمک‌ها را به صورتی به زنان باردار گرفتار در حوادثارایه دهند که تبعات ناشی از استرس حوادثغیر مترقبه در این افراد کاهش یابد.

معاون بهداشت، درمان و توانبخشی جمعیت هلال احمر، ایمن سازی، بهداشت باروری و درمان سرپایی زنان باردار در حوادثو شرایط اضطراری را از اهداف راه اندازی این گروه‌ها بیان کرد.

رئیس کرمی درباره علت تشکیل گروه‌های بهداشت باروری در حوادثغیر مترقبه نیز گفت: ایده تشکیل گروههای بهداشت باروری پس از اتفاقات زلزله بم شکل گرفت که بخشی از مصائب متعدد آن گریبانگیر زنان به ویژه مادران باردار شده بود.

معاون بهداشت جمعیت هلال احمر همچنین درباره اعضای تشکیل دهنده گروههای بهداشت باروری جمعیت هلال احمر در حوادثغیر مترقبه، یادآور شد: هر گروه بهداشت باروری دارای چهار عضو زن است که دو نفر به عنوان ماما و دو تن دیگر به عنوان امدادگر فعالیت می‌کنند.

وی مراقبت از زنان و دختران جوان، مادران باردار، زایمان بهداشتی و ارایه خدمات تخصصی زایمان، مراقبت پس از زایمان، مراقبت از نوزادان و تنظیم خانواده و پیشگیری را از جمله وظایف گروههای بهداشت باروری در حوادثبیان کرد.

رئیس کرمی افزود: هم اکنون ۳۱ تیم تجهیز و سازماندهی شده بهداشت باروری در کشور در اختیار جمعیتهای هلال احمر در سراسر کشور هستند که این گروه‌ها با برگزاری تمرینهای آمادگی و عملیاتی در شرایط عادی نیز در مناطق کمتر برخوردار به ارایه خدمات بهداشت باروری به ساکنین می‌پردازند.

استرس جمعیت هلال احمر خانواده درمان زایمان زلزله زنان معاون هلال احمر جوان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر