کد خبر: 123054 A

با تصویب هیئت وزیران؛

بر این اساس، به منظور بررسی طرح تحول سلامت و هماهنگی دستگاه های اجرایی ذی ربط و اتخاذ تصمیمات لازم در مورد برنامه های تکمیل پوشش بیمه همگانی و احیای بیمه پایه سلامت، استقرار سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت در کلیه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری، ارائه رایگان خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در آنها و سایر برنامه های مربوط به نظام سلامت، کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور تشکیل می شود.

ایلنا: با تصویب دولت، کارگروهی به منظور بررسی طرح تحول سلامت و هماهنگی دستگاه های اجرایی در خصوص برنامه های نظام سلامت به ریاست معاون اول رئیس جمهور و تعدادی از اعضای کابینه دولت تشکیل می شود.

به گزارش ایلنا به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت، هیئت وزیران بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی تصویب کرد؛ به منظور بررسی طرح تحول سلامت و هماهنگی دستگاه های اجرایی ذی ربط و اتخاذ تصمیمات لازم در مورد برنامه های تکمیل پوشش بیمه همگانی و احیای بیمه پایه سلامت، استقرار سامانه خدمات جامع و همگانی سلامت در کلیه روستاها، حاشیه شهرها و مناطق عشایری، ارائه رایگان خدمات بستری در بیمارستانهای دولتی و ارتقای کیفیت خدمات درمانی در آنها و سایر برنامه های مربوط به نظام سلامت، کارگروهی به ریاست معاون اول رئیس جمهور و عضویت معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و وزیران بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور اقتصادی و دارایی و نفت تشکیل می شود.

همچنین تصمیمات کارگروه یاد شده در صورت لزوم برای تصمیم گیری نهایی به هیئت وزیران ارسال می شود.

این مصوبه در تاریخ ۲۹/۸ / ۱۳۹۲ از سوی اسحاق جهانگیری؛ معاون اول رئیس جمهور برای اجرا ابلاغ شده است.

پوشش دستگاه های اجرایی دولت رئیس جمهور سلامت کار و رفاه اجتماعی معاون اول رئیس جمهور معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی نیروهای مسلح وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر