کد خبر: 127183 A

کار‌شناس ارشد پرستاری داخلی جراحی:

مدیران مراکز مراقبت سلامت باید با اتخاذ راهکارهای اساسی از قبیل سیستم گزارش دهی مناسب و حمایت از فرهنگ غیر تنبیهی با فرد خاطی از بروز خطاهای دارویی بکاهند.

ایلنا: کار‌شناس ارشد پرستاری داخلی جراحی گفت: افزایش شاخص مرگ و می‌ر، طول مدت بستری و هزینه‌ها از عواقب خطای دارویی در بیمارستان و در بخش کودکان است.

به گزارش ایلنا به نقل از نظام پرستاری، " صدیقه فرضی "، سلب اعتماد و به دنبال آن نارضایتی بیماران از سیستم‌های ارائه دهنده خدمت را از دیگر پیامدهای خطاهای دارویی در بیمارستان برشمرد و افزود: علاوه بر این خطای دارویی سبب استرس و تعارض اخلاقی در پرستاران می‌شود.

وی با بیان اینکه خطای دارویی از چالش‌های تهدیدآمیز مراکز مراقبت سلامت در هر کشوری محسوب می‌شود، ادامه داد: این مسئله، یک مشکل جهانی است که می‌تواند یافته‌های جدی و مرگ آوری را به دنبال داشته باشد لذا باید به درستی مدیریت شود.

این کار‌شناس ارشد پرستاری داخلی جراحی افزود: مدیران مراکز مراقبت سلامت باید با اتخاذ راهکارهای اساسی از قبیل سیستم گزارش دهی مناسب و حمایت از فرهنگ غیر تنبیهی با فرد خاطی از بروز خطاهای دارویی بکاهند.

فرضی گفت: در یک بررسی، پرستارانی با تجربه خطای دارویی شرکت کردند که از آن، ۴ دسته موضوعی با تم اصلی پیامد خطا بدست آمد.

استرس بیمارستان جراحی سلامت شاخص کودکان مرگ پرستاری دارویی خطاهای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر