کد خبر: 129249 A

ساختار آموزشی پژوهشی در نظام پزشکی‌های سراسر کشور احیا و ۱۸۵ معاون یا رابط آموزشی پژوهشی در نظام پزشکی شهرستان‌ها استقرار پیدا کرد.

ایلنا: معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی عملکرد این معاونت را در صد روز اول کاری خوداعلام کرد.

به گزارش خبرنگار ایلنا؛ گزارش ارایه شده از سوی معاونت آموزشی و پژوهشی سازمان نظام پزشکی به شرح ذیل است:

*انعقاد توافق نامه همکاری جامع آموزشی و پژوهشی با سازمان پژوهش‌های علمی و صنعتی ایران

* انعقاد توافق نامه همکاری با مرکز تحقیقات کاربرد لیزر در پزشکی و شبکه کشوری تحقیقات لیزر در پزشکی

* آغاز پروژه معرفی سیمرغ به عنوان نماد پزشکی فرهنگی ایران(مستندسازی - برندسازی) تشکیل جلسات کار‌شناسی با صاحب‌نظران از حوزه تاریخ پزشکی اسطوره‌شناسی و اساتید دانشگاه، پیگیری مقدماتی برند سازی مربوط توسط مراجع بین‌الملل

* تشکیل جلسات مشترک بین سازمان و معاون آموزشی وزارت بهداشت در رابطه با اعطای اختیارات تفویضی و تشکیل جلسات کارگروه تا رسیدن به نتایج قطعی مربوطه

* آغاز پروژه تنظیم پیش نویس سند توسعه آموزش، پژوهش، اخلاق و فرهنگ در نظام پزشکی(جهت ارائه به شورای عالی انقلاب فرهنگی)

* مطالعه و بررسی پروژه ملی دسترسی اعضای سازمان به منابع الکترونیک سلامت و مخازن دانش پزشکی

* انجام مطالعات اولیه در رابطه با شکل‌گیری پروژه‌های پژوهشی

* آغاز پروژه ملی پژوهشی ارزیابی کمی و کیفی قصور پزشکی(Medical errors)

* انجام پروژه علمی تدوین دستورالعمل کشوری پیشگیری و درمان حوادثترومبوآمبولی وریدی فعالیت مشترک معاونت آموزشی تهران بزرگ و سازمان نظام پزشکی و ۱۲ انجمن علمی تخصصی پروتکل ملی

* طراحی مقدماتی علمی تدوین دستورالعمل کشور ترانسفیوژن خون و فرآورده‌های خونی با استفاده از کسب نظر انجمن‌های علمی تخصصی و سازمان انتقال خون ایران

* آغاز پروژه علمی تدوین دستورالعمل کشوری احیای قلبی ریوی مغزی(CPCR) فعالیت مشترک معاونت آموزشی تهران بزرگ و سازمان نظام پزشکی و ۱۲ انجمن علمی تخصصی

* احیای ساختار آموزشی پژوهشی در نظام پزشکی‌های سراسر کشور و استقرار ۱۸۵ معاون یا رابط آموزشی پژوهشی در نظام پزشکی شهرستان‌ها

* حضور فعال در جلسات شورا‌ها و کمیسیون‌های تابعه حوزه‌های آموزشی و پژوهشی وزارت بهداشت به نمایندگی از طرف سازمان

*تاسیس ساختار روابط خارجی سازمان

* طراحی و آغاز فرآیندهای علمی و اجرایی اولین همایش علمی جامع شاغلان حرف پزشکی کشور در بهمن ماه ۹۲

* انعقاد توافق نامه همکاری با انجمن نورولوژی ایران(برگزاری کنگره علمی نورولوژی)

* انعقاد توافق نامه همکاری جامع آموزشی و پژوهشی با انجمن بین المللی اخلاق زیستی اسلامی

* انعقاد توافق نامه همکاری جامع آموزشی و پژوهشی با انجمن علمی حقوق پزشکی

* تشکیل شورای توسعه سازمان و تاسیس مرکز توسعه سازمان

* تشکیل شورای پژوهشی سازمان تأسیس مرکز توسعه پایدار سلامت در ساختار سازمان

* تشکیل شورای آموزش پزشکی سازمان و برگزاری اولین جلسه آن

* تشکیل شورای اخلاق، فرهنگ و میراثپزشکی سازمان

* مقدمات تاسیس دفتر دستیاری سازمان

* اقدامات اولیه جهت تشکیل شورای آموزش همگانی سازمان

* تداوم برنامه‌های هفتگی آموزش مداوم حضوری در محل سازمان

اخلاق الکترونیک توسعه پایدار حقوق سازمان نظام پزشکی سلامت شورای عالی انقلاب فرهنگی معاون نظام پزشکی وزارت بهداشت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر