کد خبر: 131455 A

از سوی مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت کار؛

نسخه الکترونیکی گزارش بررسی ویژگیهای فعالیت معلولین کشور از طریق پورتال تخصصی مرکز به نشانی www. amarkar. ir توسط تمام کاربران قابل دسترسی است.

ایلنا: مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی نشریه «بررسی ویژگیهای فعالیت معلولین کشور» را منتشر کرد.

به گزارش ایلنا، مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی با استفاده از داده‌های سرشماری عمومی نفوس و مسکن سال ۱۳۹۰ مرکز آمار ایران در نشریه‌ای اقدام به بررسی ویژگیهای فعالیت(اشتغال و بیکاری) معلولین کشور در سه سطح ملی، استان و شهرستان کرده و نمایی از میزان فعالیت و مشارکت این قشر را جهت استفاده برنامه‌ریزان و سیاستگزاران ارائه نموده است، بعلاوه در این بررسی سعی شده است وضعیت فعالیت آنان با کل جامعه نیز مقایسه شود.

لازم به ذکر است نسخه الکترونیکی گزارش مذکور از طریق پورتال تخصصی مرکز به نشانی www. amarkar. ir توسط تمام کاربران قابل دسترسی است.

اشتغال بیکاری جامعه مرکز آمار ایران مسکن وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی فعالیت معلولین نشریه ویژگیهای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر