کد خبر: 139605 A

نظارت بر کیفیت دارو‌ها بر عهده بنیاد نیست بررسی وضعیت دارو‌ها و سنجش کیفیت آن از زمان ورود حتی در ساخت و تولید تحت نظارت وزارت بهداشت و درمان قرار دارد.

ایلنا: مدیرکل درمان بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: در بحثنظارت بر کیفیت این دارو‌ها از آنجا که بنیاد نه تخصص دارد و نه امکانات بنابراین نمی‌توانیم وارد شویم و کار نظارت بر کیفیت دارو‌ها را وزارت بهداشت به عهده دارد به همین دلیل در آینده قرار است بخشی در معاونت احیا شود تاموضوع نظارت بر دارو‌ها و کیفیت آن‌ها بررسی شود.

به گزارش ایلنا، " ایرج عربی " در مورد با نظارت بر کیفیت داروهای جانبازان گفت: نظارت بر کیفیت دارو‌ها بر عهده بنیاد نیست بررسی وضعیت دارو‌ها و سنجش کیفیت آن از زمان ورود حتی در ساخت و تولید تحت نظارت وزارت بهداشت و درمان قرار دارد.

وی ادامه داد: اما معاونت درمان بنیاد بر روی بعضی از داروهایی که کمیاب می‌شود حساسیت دارد به عنوان مثال در رابطه با داروی جانبازان شیمیایی پیگیر هستیم که تمام داروهای خارجی و باکیفیت تهیه و در اختیار این عزیزان قرار بگیرد.

عربی با اشاره به نحوه درخواست داروهای خارجی برای جانبازان و ورود آن‌ها گفت: برای درخواست دارو‌ها از خارج به ویژه کشور آلمان به شکل مستقیم به خانه آلمان نامه می‌زنیم و از این کشور دارو‌ها را به شکل مستقیم خریداری می‌کنیم و در بیمارستان‌های ساسان و خاتم در اختیار جانبازان که وضعیت شدیدتری دارند قرار می‌دهیم.

وی در رابطه با مصرف داروهای خارجی و داخلی در میان جانبازان گفت: همه جانبازان شیمیایی به ویژه آن عزیزانی که وضعیت شدیدتری دارند داروی خارجی با کیفیت بالا مورد استفاده قرار می‌دهند اما برای جانبازانی که شیمیایی نیستند و از مشکلات ریوی رنج می‌برند داروی ایرانی تجویز می‌شود.

مدیرکل درمان بنیاد افزود: در بحثنظارت بر کیفیت این دارو‌ها از آنجا که بنیاد نه تخصص دارد و نه امکانات بنابراین نمی‌توانیم وارد شویم و کار نظارت بر کیفیت دارو‌ها را وزارت بهداشت به عهده دارد.

که در آینده قرار است بخشی در معاونت احیا شود تاموضوع نظارت بر دارو‌ها و کیفیت آن‌ها مورد بررسی قرار گیرد.

آلمان بنیاد شهید و امور ایثارگران بیمارستان جانبازان دارو درمان مشکلات وزارت بهداشت وزارت بهداشت و درمان کیفیت
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر