کد خبر: 147746 A

نخستین اولویتی که باعثکاهش عمر مردان می‌شود حوادثبوده، پس از آن بیماری‌های روانی، سپس بیماری‌های قلبی و عروقی و در ‌‌نهایت بیماری‌های تنفسی است.

ایلنا: مردان در سنین ۲۵ تا ۶۰ سالگی از نظر سلامتی مراقبت نمی‌شوند و این امر موجب شده است که بسیاری از بیماریهای غیر واگیر در این گروه سنی گسترش یابد.

به گزارش ایلنا، مدیر جمعیت، سلامت و خانواده معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره به اینکه نظام مراقبت از بدو تولد تا ۲۵ سالگی و همچنین سنین پس از ۶۰ سالگی را در مردان زیر پوشش قرار می‌دهد، اظهار داشت: ‌سنین ۲۵ تا ۶۰ سالگی دوره فعالیت مردان به شمار می‌رود که در این زمان، ممکن است مردان در معرض آسیبهای جسمانی ناشی از محیط کار، حوادثو سوانح و بیماری‌ها قرار بگیرند.

محمد احمدیان گفت: ‌بسیاری از موارد ابتلا به بیماریهای غیر واگیر ریشه در سبک زندگی دارد که با ترویج فرهنگ تغذیه سالم، اصلاح سبک زندگی، فعالیت بدنی مناسب، کنترل استرس و اجتناب از رفتارهای پرخطر می‌توان از آن‌ها پیشگیری کرد.

مدیر جمعیت، سلامت و خانواده معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی مشهد با اشاره بر لزوم توجه به سلامت مردان خاطر نشان کرد: ‌اعتیاد در مردان ۱۰ برابر، سقوط و حوادثغیر عمدی ۳ برابر و حوادثترافیکی ۵ برابر بیشتر از زنان است.

احمدیان با اشاره به اینکه هفته سلامت مردان از یکم الی هفتم اسفند برگزار می‌شود، خاطر نشان کرد: ‌در این هفته تلاش می‌شود توجه جامعه، سازمان‌ها و ارگان‌ها را بحثسلامت مردان افزایش دهیم.

وی ادامه داد: یکی از وظایف ادارات و ارگان‌ها در رابطه با سلامت مردان ایجاد افزایش دسترسی مردان به اطلاعات سلامتی خود است که در این هفته این اطلاعات در اختیار آن‌ها گذاشته می‌شود.

مدیر گروه سلامت خانواده و جمعیت دانشگاه علوم پزشکی مشهد خاطرنشان کرد: هفته سلامت مردان با شعارهای متناسب در این زمینه نامگذاری شده است که به ترتیب سلامت مردان و آسیب‌های ناشی از حوادث، سلامت مردان و رعایت ایمنی در ورزش، سلامت مردان و رعایت ایمنی در محیط زندگی، سلامت مردان و رعایت ایمنی در محیط کار، سلامت مردان و رعایت ایمنی در راه‌ها، سلامت مردان و رعایت ایمنی در رفتارهای پرخطر و سلامت مردان و رعایت ایمنی در رانندگی نام دارد.

احمدیان با بیان اینکه یکی از شاخصهای مهم در سلامت «امید به زندگی» است، افزود: میانگین سن امید به زندگی در جهان ۷۱.۵۶ سال بوده و این مسئله در مردان ۷۰ سال و در زنان ۷۳ سال است.

وی اضافه کرد: نخستین اولویتی که باعثکاهش عمر مردان می‌شود حوادثبوده، پس از آن بیماری‌های روانی، سپس بیماری‌های قلبی و عروقی و در ‌‌نهایت بیماری‌های تنفسی است.

بیماری های قلبی ترویج فرهنگ تغذیه جامعه خانواده دانشگاه علوم پزشکی سبک زندگی سلامت سلامت مردان مردان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر