کد خبر: 149674 A

وزیرتعاون، کار و رفاه اجتماعی خبر داد:

گفت‌و‌گو میان دولت و تشکل‌های را لازمه حرکت در مسیر توسعه است و باید زمینه‌های ارتباطات حرفه‌ای میان تشکل‌ها تقویت شود.

ایلنا: وزیرتعاون، کار و رفاه از ارائه طرح گفت‌و‌گو‌های اجتماعی به منظور توسعه ارتباطات میان گروه‌های مختلف جامعه با دولت به رئیس جمهور خبر داد و گفت: وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی برنامه‌های لازم را برای شکل گیری این گفت‌و‌گو‌ها تدوین کرده است.


به گزارش ایلنا، علی ربیعی درنشستی با نمایندگان تشکل‌های کارفرمایی، ضمن طرح پیشنهاد تشکیل کمیته تامین اجتماعی از سوی تشکل‌های کارفرمایی، از افراد حاضردر نشست خواست تا موضوعات بازنشستگی و درمان را به طور جداگانه بررسی کنند و مسئولان هر کمیته گزارش کمیته تحت پوشش خود را در جلسه‌های آینده ارائه دهند.


وی بر لزوم تشکیل کمیته‌های مطالعاتی بهبود فضای کسب و کار، تشکیل کمیته اشتغال و رفع موانع تولید از سوی کارفرمایان تاکید واضافه کرد: ‌تشکیل کمیته اشتغال توسط کارفرمایان می‌تواند راهکاری موثر برای اشتغال زایی باشد.


وزیرتعاون، ‌کارورفاه اجتماعی همچنین از ارائه پیشنهاد اجرای طرح گفت‌و‌گوی‌های اجتماعی به رئیس جمهورخبرداد و گفت: وزارت تعاون، ‌کار و رفاه اجتماعی برنامه‌های لازم را برای شکل گیری این گفت‌و‌گو‌ها تدوین کرده است.


ربیعی توسعه ارتباطات میان تشکل‌های کارگری و کارفرمایی را از یک سو و شکل گیری گفت‌و‌گو میان دولت و تشکل‌های را لازمه حرکت در مسیر توسعه دانست و یادآور شد: باید زمینه‌های ارتباطات حرفه‌ای میان تشکل‌ها تقویت شود.

اشتغال بازنشستگی تامین اجتماعی جامعه دولت کار و رفاه کار و رفاه اجتماعی کسب و کار گروه های مختلف وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر