کد خبر: 150133 A

برنامه پزشک خانواده هنوز در مراحل مقدماتی است و کامل نیست بنابراین نواقصی دارد که مورد اعتراض بعضی ازخدمت گیرندگان هست که حق هم دارند.

ایلنا: وزیر بهداشت در مورد آخرین وضعیت اجرای برنامه پزشک خانواده، گفت: بنای وزارت بهداشت این است که در سال آینده برنامه پزشک خانواده به صورت جامع‌تر اجرا شود.

به گزارش ایلنا، " سید حسن هاشمی " افزود: برنامه پزشک خانواده هنوز در مراحل مقدماتی است و کامل نیست بنابراین نواقصی دارد که مورد اعتراض بعضی ازخدمت گیرندگان هست که حق هم دارند.

وی بیان کرد: سال آینده با رفع نواقص اجرای این برنامه، به خصوص در مناطق روستایی و سطح ۲ این برنامه، شرایط بهتر خواهد بود.

وزیر بهداشت تصریح کرد: به نظر می‌رسد اجرای برنامه پزشک خانواده در شهرستان فسا از کیفیت مناسبی برخوردار است و نشان می‌دهد که سرمایه گذاری روی این دانشگاه سودمند بوده است.

وی ادامه داد: در حال حاضر برنامه پزشک خانواده به صورت جدی در دو استان فارس و مازنداران در حال اجراست.

استان فارس پزشک خانواده سرمایه گذاری وزارت بهداشت وزیر بهداشت اعتراض آینده حق بعضی گیرندگان
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر