کد خبر: 157001 A

رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون خبر داد:

در اختیار داشتن آمارهای صحیح و قابل اعتماد به ویژه در حوزه بازار کار به منظور اتخاذ سیاست‌های لازم و همچنین برای ارایه به سازمان‌ها و دفا‌تر بین المللی با هدف تعیین جایگاه کشور در میان سایرکشورهای جهان از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

ایلنا: رئیس مرکزآمارواطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی ازتشکیل کارگروه ساماندهی و ارتقای کیفیت آمارهای بازار کار در وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خبرداد.

به گزارش ایلنا، سیدنعمت ا… میر فلاح نصیری رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ‌با توجه به نقش آمار و اطلاعات به عنوان پیش نیاز تصمیم‌گیری‌ها، سیاست‌گذاری‌ها و برنامه ریزی‌ها جهت توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور، لزوم توجه به آمارهای صحیح، دقیق و بهنگام دو چندان می‌شود.

وی ادامه داد: ‌ این امر با توجه به رسالت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، در اختیار داشتن آمارهای صحیح و قابل اعتماد به ویژه در حوزه بازار کار به منظور اتخاذ سیاست‌های لازم و همچنین برای ارایه به سازمان‌ها و دفا‌تر بین المللی با هدف تعیین جایگاه کشور در میان سایرکشورهای جهان از اهمیت بیشتری برخوردار خواهد بود.

رئیس مرکز آمار و اطلاعات راهبردی وزارت تعاون، کارورفاه اجتماعی خاطرنشان کرد: از این رو کارگروه تخصصی تحت عنوان «ساماندهی و ارتقای کیفیت آمارهای اشتغال» با محوریت مرکز آمار و اطلاعات راهبردی در وزارت متبوع متشکل از نمایندگان دفا‌تر تخصصی ذیربط تشکیل شد.

سیدنعمت ا… میرفلاح نصیری اضافه کرد: ‌ این کار گروه پس از مطالعه و بررسی کار‌شناسی چهار سیستم اطلاعاتی عملیاتی مرتبط با بازار کار، توصیه‌ها و راه کارهای خود را در قالب برنامه‌های کوتاه و بلند مدت برای ساماندهی و ارتقای کیفیت آمارهای مندرج در این سامانه ارایه نموده است. مقرر است این برنامه‌ها از سال ۹۳ در دو سطح ستادی و اجرایی با همکاری ادارات کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان‌ها به مورد اجرا گذاشته شود.

اجتماعی و فرهنگی اشتغال بازار کار جهان کار و رفاه اجتماعی وزارت تعاون وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی آمار سیاست آمارهای
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر