کد خبر: 158678 A

جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران بر خود فرض می داند که با حمایت از دولت تدبیر و امید برای سلامتی و پیشبرد اهداف جامعه اسلامی در جهت داشتن جامعه ای سالم و به دور از بیماری با عدم دریافت یارانه به یاری دولت اسلامی بشتابد.

جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران طی بیانیه ای اعلام کرد در حمایت از دولت و جهت تحقق ارتقای سلامت جامعه، برای دریافت یارانه نقدی ثبت نام نمی کنند.

به گزارش ایلنا به نقل از روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در این بیانیه آمده است، جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران بر خود فرض می داند که با حمایت از دولت تدبیر و امید برای سلامتی و پیشبرد اهداف جامعه اسلامی در جهت داشتن جامعه ای سالم و به دور از بیماری با عدم دریافت یارانه به یاری دولت اسلامی بشتابد.

هیات مدیره جامعه پزشکان متخصص داخلی ایران در این بیانیه تاکید کرده که با عدم دریافت یارانه نقدی حمایت خود را از دولت اعلام می کند.

ایران جامعه جامعه اسلامی دولت روابط عمومی سلامت وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی یارانه داخلی متخصص
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر