کد خبر: 182485 A

در سال گذشته ۸۱۴ هزار و ۸۲۷ نفر در مراکز درمانی تامین اجتماعی سراسر کشور بستری و خدمات درمانی مورد نیاز را دریافت کردند.

۵۰۴ هزار و ۲۹۸ عمل جراحی در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی سراسر کشور در سال گذشته انجام شد.

به گزارش ایلنا از سازمان تامین اجتماعی، از مجموع ۵۰۴ هزار و ۲۹۸ عمل جراحی در مراکز درمانی ملکی تامین اجتماعی، ۸۱ هزار و ۶۱۶ مورد جراحی بزرگ، ۱۵۵ هزار و ۷۰ مورد متوسط و ۲۶۷ هزار و ۶۱۲ مورد جراحی کوچک بوده است.

همچنین در سال گذشته، ۸۱۴ هزار و ۸۲۷ نفر در مراکز درمانی تامین اجتماعی سراسر کشور بستری و خدمات درمانی مورد نیاز را دریافت کردند.

از مجموع ۸۱۴ هزار و ۸۲۷ نفر بستری شدگان در مراکز درمانی تامین اجتماعی سراسر کشور در سال ۹۲ به تفکیک نوع بیمه درمانی، ۶۱۵ هزار و ۲۳۵ مورد بیمه شدگان تأمین اجتماعی، ۱۰۸ هزار و ۹۲۱ مورد خدمات درمانی، ۱۲ هزار و ۹۸۱ مورد نیروهای مسلح و یک هزار و ۴۹۰ مورد کمیته امداد، ۱۶هزار و ۵۶۸ مورد سایر بیمه ها و ۲۳هزار و ۶۳۲ مورد فاقد بیمه درمانی بودند.

تامین اجتماعی جراحی سازمان تامین اجتماعی عمل جراحی کمیته امداد مراکز درمانی نیروهای مسلح درمانی سراسر بستری
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر