کد خبر: 200971 A

رییس سازمان غذا و دارو خبر داد:

شکایت رسمی از متخلفان، توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی صورت گرفته است و متخلفان را به دادگاه و تعزیرات حکومتی معرفی کرده‌اند تا طبق قانون با آنان برخورد شود.

معاون وزیر و رییس سازمان غذا و دارو از ارسال گزارش تخلفات صورت گرفته در خصوص افزودن غیرمجاز چربی گیاهی به فرآورده های لبنی به دادستان کل کشور و دادستان تهران در روز شنبه ۸ شهریورماه خبر داد.

به گزارش ایلنا؛ رسول دیناروند گفت: این موضوع به تمام معاونت‌های غذاو داروی استان‌هایی نیز که تولیدکنندگان متخلف در حوزه تحت پوشش آنها بوده‌اند، اعلام شده است که طبق روال با متخلفان برخورد و آنها را به دادگاه معرفی کنند.

وی یادآور شد: شکایت رسمی از متخلفان، توسط دانشگاه‌های علوم پزشکی صورت گرفته است و متخلفان را به دادگاه و تعزیرات حکومتی معرفی کرده‌اند تا طبق قانون با آنان برخورد شود و ما نیز در وزارت بهداشت گزارش تخلفات و اقدامات صورت گرفته در این خصوص را به دادستان کل کشور و دادستان تهران ارسال کرده ایم.

پوشش تعزیرات دانشگاه های علوم پزشکی سازمان غذا و دارو فرآورده های لبنی قانون وزارت بهداشت کشور دادستان تخلفات
نرم افزار موبایل ایلنا
ارسال نظر